Sápmi |

"Mumeniid dubbenskuvlejupmi lea álgu stuorra kulturdahkui" – dubbenbargobádjái vurdet oassálastiid buot golmma giellajoavkkus

Gielladorvočálli Anne Kirste Aikio ávžžuha dál sámegielat olbmuid fárrui geahččalit ámmátlaš dubbema.

Anne Kirste Aikio
Gielladorvočálli Anne Kirste Aikio roahkasmahttá buohkaid geahččalit dubbema boahttevaš bargobájiin. Govva: Anneli Lappalainen / Yle

Ođđajagimánu dubbenskuvlejupmái sáhttá almmuhit beroštumis vel gaskavahko ođđajagimánu 8. beaivve. Sámedikki sámegiela doaimmahat ja filbmaguovddáš Skábma lágidit dubbenskuvlejumi ođđajagimánus.

Dainna skuvlejumiin skuvlejit boahtteáigái ođđa jietnaneavttáriid ja olbmuid bargat dubbenbuvttadusain.

Jagis 2019 Yle, Gutsy Animations ja Sámediggi leat soahpan, ahte Mumenleahki-ráiddu vuosttaš buvttadanáigodat dubbejuvvo davvisámegillii ja nuppi buvttadanáigodaga osiin bealli dubbejuvvo anárašgillii ja nubbi bealliges nuortalašgillii.

Áigetávvál lea goit ain rabas. Vuosttaš bargobádji lea dál dán mánus ja das addit lassedieđuid boahttevaš vahkuid áigge, muitala Sámedikki gielladorvočálli Anne Kirste Aikio. Aikio jáhkká das leat nisttiid čuovvovaš stuorra kulturdahkui.

Gielladorvočálli sávvá, ahte bargobádjái oassálastet olbmot buot sámi giellajoavkkuin.

– Vaikko vuos dahket davvisámegielat Mumenleagi, de eandalit anáraš- ja nuortalašgielat olbmuid vuordit boahtit skuvlejupmái juo dál. Mii juo diehtit eanaš oasi sis, geat čájáhallet davvisámegielat mumeniid, muhto anáraš- ja nuortalašgielain mii fertet álggahit áibbas álggu rájes, dadjá Aikio.

Muumilaakson väki uudessa animaatiosarjassa.
Govva: Moomin Characters & Gutsy Animations

"Ii gánnet eahpidit, baicce gánneha boahtit"

Jietnaneaktimis beroštuvvan olbmuid ávžžuhit dál geahččalit, makkár lea ámmátlaš dubben sámegielaiguin.

Ođđajagimánu bargobájit leat rahpasat buohkaide ja doppe sáhttá geahččalit ja oahppat dubbema, muitala Anne Kirste Aikio. Bargobádjái leat juo almmuhan máŋggat olbmot. Dasa lassin vel leat sierra skuvlejumit maŋŋelis, goas beassá vel eanet vuodjut dubbemii.

– Dál doppe oahpahuvvo, mo buvttadit jiena nu, mo dat lea heivvolaš iešguđetge rollii ja mii jietna heive geange njálbmái, muitala Aikio.

Anne Kirste Aikio roahkasmahttá buohkaid geahččalit ja boahtit skuvlejupmái. Oassálasti ii dárbbaš leat gárvves neavttár.

– Olmmoš ii dárbbaš leat vel neavttár, danin go giinu sáhttá juo beare lunddolaččat leat dakkár, gii heive mannu rollii. Sáhttá leat olmmoš, guhte dovdá hui bures ritmma ja máhttá geavahit jiena. Maiddái litna jietna sáhttá leat heivvolaš jietna. Ii gánnet eahpidit, baicce dál gánneha boahtit, dadjá Aikio.

Máŋga rolla Mumeniin, muhto maiddái boahtteáiggis

Mumenleahki-prográmmas leat oktiibuot 24 rolla, maidda ohcet dál jienaid. Njealji rollii gullá lávlun. Sin jovkui čáhket máŋggalágan olbmot ja jienat.

Mumenleahki-prográmma eai hálit goit leat maŋimuš filbma, masa dubbema dáidu dárbbašuvvo. Aikio jáhkká, ahte vaikko dál ii oaččošiige Mumeniin rolla, sáhttet boahttevuođas šaddat ođđa vejolašvuođat.

– Dat ii galggašii báhcit dása, baicce mii bargat ain eambbo ja eambbo dubbemiid. Mii dárbbašit dan, ahte boahttevuhtii midjiide báhcet dieđut daid olbmuin, geat dasto sáhttet bargat dubbenbarggu, muitala Aikio.

Divvojuvvon 7.1.2020 diibmu 12.50: almmuhanáigemearri skuvlejupmái.

Varrasamosat: Sápmi

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä