Saame |

Näin haet käräjien vaaliluetteloon – hakuaika loppuu 31.12.2014

Seuraavat saamelaiskäräjävaalit ovat syksyllä 2015. Vaaleissa pääsevät äänestämään vaaliluettelossa olevat saamelaiset. Mutta ketä vaaliluetteloon on merkitty ja miten sinne pääsee? Yle Sápmi otti selvää.

Válgalogahallamii ohcanskovvi
Kuva: Yle Sápmi

Vielä pari viikkoa, tämän vuoden loppuun asti, on mahdollista hakea saamelaiskäräjien vaaliluetteloon. Seuraavat saamelaiskäräjävaalit järjestetään syksyllä 2015. Vaaleissa äänioikeutettuja ovat saamelaiset, jotka ovat merkitty saamelaiskäräjien vaaliluetteloon. Äänioikeutetut saamelaiset voivat myös asettaa ja ryhtyä ehdokkaaksi käräjävaaleissa.

Mutta miten vaaliluetteloon haetaan ja kuka voi hakeutua? Yle Sápmi on selvittänyt asiaa.

Vaaliluettelon pohjana edellisten vaalien vaaliluettelo

Ensi syksyn saamelaiskäräjävaalien vaaliluettelon perustan muodostavat ne saamelaiset, jotka on merkitty edellisten vaalien vaaliluetteloon. Heidät merkitään suoraan uusien vaalien vaaliluetteloon, jos he eivät ole erikseen pyytäneet vaalilautakunnalta poistamista vaaliluettelosta.

Edelliset saamelaiskäräjävaalit järjestettiin vuonna 2011. Eli jos pääsit äänestämään edellisissä vaaleissa, kuulut myös seuraavien vaalien vaaliluetteloon ja pääset äänestämään ensi syksyn saamelaiskäräjävaaleissa. Saat postitse ilmoituksen äänioikeudestasi, vaaliluettelon nähtävillä oloajasta ja -paikoista ja muista vaalien toimittamiseen liittyvistä asioista helmi-maaliskuussa 2015.

Jos toinen vanhemmistani on vaaliluettelossa?

Edellisten vaalien vaaliluettelon lisäksi tulevien vaalien vaaliluetteloon lisätään myös äänioikeutettujen saamelaisten lapset, jotka ovat palauttaneet heille asiasta lähetetyn lomakkeen. Eli niille nuorille, joiden toinen vanhemmistasi on vaaliluettelossa, lähettää vaalilautakunta erikseen lomakkeen saamelaiskäräjien vaaliluetteloon liittymisestä. Vaaliluetteloon voidaan merkitä vain ne, jotka tuntevat itsensä saamelaiseksi.

Kirje lähetetään kaikille, jotka ovat täyttäneet 18 vuotta edellisten vaalien jälkeen ja niille, jotka tulevat täysi-ikäisiksi ennen ensi syksyn vaalien päättymistä.

Eli, jos tiedät, että toinen vanhemmistasi kuuluu saamelaiskäräjien vaaliluetteloon, sinulle pitäisi tulla kirje asiaan liittyen. Jos haluat kuulua vaaliluetteloon ja äänestää saamelaiskäräjävaaleissa, tulee sinun täyttää lomake huolellisesti ja palauttaa se vaalilautakuntaan. Muista allekirjoittaa sinulle lähetetty lomake, sillä ilman allekirjoitusta vaalilautakunta ei voi käsitellä asiaa. Ilmoitus tulee toimittaa vaalilautakuntaan viimeistään joulukuun viimeisenä päivänä kello 16:00.

Jos et ole saanut postitse lomaketta, vaikka sinun olisi se pitänyt saada, ota yhteyttä vaalilautakuntaan asian selvittämiseksi.

Vanhempani eivät ole vaaliluettelossa, miten minä pääsen luetteloon?

Vaaliluetteloon merkitään myös ne saamelaiset, jotka ovat itse hakeutuneet vaaliluetteloon ja jotka vaalilautakunta toteaa äänioikeutetuiksi saamelaisiksi. Vaaliluetteloon hakeutuminen tapahtuu erillisellä lomakkeella, joka tulee toimittaa mahdollisine liitteineen vaalilautakunnalle ennen vuoden loppua. Hakulomake löytyy saamelaiskäräjien nettisivuilta.

Hakeutuminen vaaliluetteloon

Saamelaisen, joka haluaa hakea vaaliluetteloon, tulee täyttää erillinen lomake. Pyyntö vaaliluetteloon ottamiseksi tulee tehdä vaalilautakunnan tätä tarkoitusta varten laatimalla hakemuslomakkeella.

Lomakkeeseen tulee täyttää henkilötiedot ja todistaa tunteeko itsensä saamelaiseksi. Lisäksi tulee täyttää vähintään yksi lomakkeen muista sivuista sen mukaan, minkä saamelaiskäräjälain kolmannen pykälän momentin perusteella hakee vaaliluetteloon.

Perusteet vaaliluetteloon hyväksymiselle

Ensimmäinen momentti on kieliperuste. Jos itse, toinen vanhemmista tai yksi isovanhemmista on oppinut saamen kielen ensimmäisenä kielenään, voi sillä perusteella hakea itseään merkittäväksi vaaliluetteloon.

Toinen momentti on niin sanottu lappalaisperuste. Jos ihminen on sellaisen henkilön jälkeläinen, joka on merkitty tunturi-, metsä- tai kalastajalappalaiseksi maa-, veronkanto- tai henkikirjassa, hän voi tällä perusteella hakea liittämistä vaaliluetteloon. Tällöin hakemuksen liitteeksi tulee liittää arkistoviranomaisen todistus, että esivanhempasi on merkitty lappalaiseksi virallisissa asiakirjoissa ja viranomaisen selvitys, että olet kyseisen lappalaisen jälkeläinen.

Kolmannen momentin mukaan henkilö voi hakea saamelaiskäräjien vaaliluetteloon, jos yksi hänen vanhemmistaan on merkitty tai olisi voitu merkitä äänioikeutetuksi saamelaisvaltuuskunnan tai saamelaiskäräjien vaaleissa. Silloin lomakkeeseen tulee kirjoittaa vanhempien henkilötiedot ja liittää mukaan virkatodistus, josta selviää, että olet kyseisen henkilön lapsi.

On tärkeää muistaa kaikissa tapauksissa allekirjoittaa hakemuslomake. Ilman allekirjoitusta vaalilautakunta ei voi käsitellä tai hyväksyä hakemusta.

Kaikille äänioikeutta pyytäneille lähetetään tieto siitä, onko heidät merkitty vaaliluetteloon vai ei.

Jos olet mielestäsi oikeudettomasti jäänyt pois vaaliluettelosta

Henkilö, joka on mielestään jätetty oikeudettomasti pois vaaliluettelosta, vaikka on siihen hakenut, tai jota koskeva merkintä vaaliluettelossa on virheellinen, voi kirjallisesti vaatia oikaisua vaalilautakunnalta.

Vaalilautakunnan päätökseen tyytymätön voi saattaa oikaisuvaatimuksen saamelaiskäräjien hallituksen ratkaistavaksi. Viimeinen valitusmahdollisuus oikaisun hakemiseksi asiassa on korkein hallinto-oikeus.

En enää halua kuulua vaaliluetteloon, mitä teen?

Saamelaiskäräjien vaaliluetteloon kuuluminen on vapaaehtoista eikä ketään voi lisätä siihen ilman suostumusta. Henkilö voi myös pyytää poistamista vaaliluettelosta. Hakemus vaaliluettelosta poistamiseksi tulee tehdä tätä varten laaditulla lomakkeella. Lomake tulee toimittaa vaalilautakuntaan ennen 31.12.2014 kello 16:00.

Tuoreimmat: Saame

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä