Sää´mjânnam |

Neezzniǩ, pääʹddneʹǩ avi-i miine aivv jeeʹres sääʹnn? – Ǩiõlljuâǥǥtõs saaǥǥstõõli vieʹncteʹm neezzni keäʹpper nõõmâst

Ǩiõlljuâǥǥtõs saaǥǥstõõli Heidi Gauriloff ođđ neezzni keäʹpper pirr da eʹtǩǩii keäʹpper nõmmân neezzneǩ leʹbe pääʹddiǩ. Ǩiõlljuâǥǥtõs še eʹtǩǩad Saaʹmi siidsåbbra, što tõt ǩiõttʹtââll keäʹpper-ääʹšš siidsåbbrin.

Jietna: Naimattoman naisen lakki kolttalakki duodji
Jietna

Ǩiõtt-tuâjneʹǩ Heidi Gauriloff raaji ođđ neezzni keäʹpper da eʹtǩǩii mõõnni čâhčča, što nuõrttsääʹmǩiõl ǩiõlljuâǥǥtõs ǩiõttʼtââll da oudd vuäʹppõõzzid keäʹpperääʹššest.

Kolttalakki
Heidi Gaurilooff pirstõõzz. Lij-a tät Neezzniǩ, pääʹddneʹǩ avi-i miine aivv jeeʹres? Govva: Sara Wesslin / Yle

Gauriloff haaʹlii, što keäʹpper nõmm leʹčči tõn årra, ǥu tõin sääʹmkeäʹpprin, koid juʹn nuõrttsäʹmmla âʹnne.

Naimattoman naisen lakki kolttalakki duodji
Govva: Vesa Toppari / Yle

Nõõm ǩiõttʼtõõlât še saaʹmi siidsåbbrin

Ǩiõlljuâǥǥtõs ǩiõttʼtõõli ääʹšš såbbrees 31. vueʹssmannu. Ââʹn saaʹmi keäʹpprin lie ââʹnnmest sääʹnn peeʹrvesǩ, šaamšiǩ, poʹvdneǩ da triiviǩ. Gauriloff leäi raajjam sääʹnnliist ǩiõlljuâǥǥsa, mâʹst leʹjje jeeʹresnallšem ehdtõõzz keäʹpper nõmmân. 

Mervi Karjalainen
Mervi Semenoff.

Tän vuâra ǩiõlljuâǥǥtõs kuuitâǥ tuʹmmji, što keäʹpper nõõm feʹrttjeʹči ǩiõttʼtõõlât še kuhttuin saaʹmi siidsåbbrin leʹbe õhttsaž siidsåbbrest, mušttal Mervi Semenoff Saaʹmi ǩiõllkaʹlddjest.

– Toʹben leʹjje jiânnai ehdtõõzz Gaurilooff liistâst da feʹrttai smiõttâd, što mii teʹl šeâtt tän keäʹppra.  Kueʹhtt nõõm leʹjje toʹben, što leäʹp eʹtǩǩääm Heidiiʹje.  Saaǥǥstõõlim ääʹššest da puõʹđi ouʹdde, što ǩiõlljuâǥǥtõs ij vuäitt priimmâd tõn – pâi ehdted, mušttal Mervi Semenoff.

– Ǩiõlljuâǥǥtõs piiji tän ääʹšš še siidsåbbrid, što siidsååbbar vuäitt õõutâst meerain ǩiõttʼtõõllâd tän ääʹšš. 

Heidi Gauriloff
Ǩiõlljuâǥǥtõs eʹtǩǩii keäʹpper nõmmân  neezzneǩ (naisen pantapäähine, neezzan pääʹddkeäʹpper) leʹbe pääʹddiǩ. Heidi Gauriloff raajjmen keäʹpper snimldõõǥǥâst. Govva: Vesa Toppari / Yle

Ǩiõlljuâǥǥtõs eʹtǩǩii keäʹpper nõmmân  neezzneǩ (naisen pantapäähine, neezzan pääʹddkeäʹpper) leʹbe pääʹddiǩ (pantapäähine).

– Ođđ saaʹnid lij vaiggâd smiõttâd, ko õõlǥči leeʹd seämmanallšem kuuitâǥ, ko täk mâiʹd lie juʹn ââʹnnmest Âlgg tieʹtted, mii tõt miârkktõs lij tõn keäʹpprest da šeâtt tõn keäʹppra., särnn Semenoff.

Saaʹmi ǩiõllkaʹlddi nuõrttsääʹmǩiõllsaž tuâjjlaž Mervi Semenoff leäi mieʹldd Tiõrv-vuõlttõõzzâst 7.6.2017. Kulddâl täʹst obb saaǥǥsõõllmõš.

Varrasamosat: Sää´mjânnam

Váldoođđasat

Bivnnuhamosat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä