Sää´mjânnam |

Njauddma ääʹveet paʹǩettautomatt – "Ââʹn naaudšep!", rämmaš kauppjõs

Njauddâm da Čeʹvetjääuʹr vuuʹdi oummin jie leäkku teänab mäinn huõʹlle, ko pâʹzzlâšttam-mannust Njauddâm Nord1-market vuäǯǯ jiijj paʹǩettautomaatt.

Pakettiautomaatti.
Govva: Laura Tolonen / Yle

Njauddma ääʹveet Tâʹvv-Lääʹddjânnam tââvmõš Smartpost -paʹǩettautomaatt, teâđti Pååʹšt täʹbbe nelljdpeeiʹv tueʹlää. 

Puõʹtti ääiʹjest päiʹǩǩkåʹddniiʹǩǩin lij vuäittmõš väʹldded vuâstta da vuõltteed paʹǩeettid automaatt pääiʹǩ. 

Nord1-Market kauppjõs Jari Kekäle rämmaš tän ođđâz. 

– Nuʹt šiõǥǥ oođâs! Tät-han mõõni just mâʹte leäp tuäivvam. Ââʹn pâi naaudšep!, poǥǥâst Kekäle. 

Kauppias Jari Kekäle ottaisi tähän tilaan Postin pakettiautomaatin.
Njauddâmneǩ kauppjõs Jari Kekäle lij vuârddam paʹǩettautomaatt suu kauʹppe juʹn muädd eeʹjj. Govva: Sara Wesslin / Yle

Ođđ paʹǩettautomatt väʹldded âânnmõʹšše Njauddmest 9.3.2018. Päiʹǩǩkåʹddneǩǩ lij leklvaž.

– Tät lij sami šiõǥǥ da kuʹǩǩ vuârddum oođâs! Pååʹštääʹšš hiâlpte tuõʹđi jiânnai, ko ij taarbâš teänab põõllâd paʹǩeetti vuõlttõõzz čuõkku kuâŋŋsest leʹbe vueʹrdded dååma teâđ tõʹst, što kuäʹss vuäǯǯam muu paʹǩeett. Puõʹtti ääiʹjest vueiʹttep hoiddjed mij pååʹštaaʹššid seämmast ko jieʹllep kaaupšest, spässbââšš Anna-Leena Kosunen.

Pååʹšt lij ooʒʒam pååʹštkääzzkõõzzid õhttsažtuâjjkueiʹm Čeʹvetjääuʹr da Njauddâm vuuʹd põggsi kõõskâst tõn rääʹjest, ko Čeʹvetjääuʹr pååʹšt feʹrttji käʹtted uuʹsees eeʹjjest 2015.

Anna-Leena Kosunen
Puõʹtti ääiʹjest vueiʹttep hoiddjed mij pååʹštaaʹššid seämmast ko jieʹllep kaaupšest, spässbââšš Anna-Leena Kosunen. Govva: Sara Wesslin / Yle

Taavtõʹssân leäi vuäǯǯâd voudda tiudd käässkõõzz pååʹštpäiʹǩǩ, leäša tõõzz ij leämmaž vuäittmõš, mušttlet pååʹštest.

Smartpost-nõmmsaž paʹǩettautomaatt pääiʹǩ oummu vueiʹtte väʹldded vuâstta paʹǩeettid. Paʹǩeetti vuõlttõõzz vuäitt mäʹhssed vaalmšen internett-kaaupšest da kueʹđđed paʹǩeett automaʹtte.

Varrasamosat: Sää´mjânnam

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä