Koe uusi yle.fi
Sää´mjânnam |

Njuämmlaž njoikk ǩeʹrjj tiudd jieʹllitiivt – Päärnaiǩeeʹrji pääiʹǩ seeiltet uʹcc sääʹmǩiõl

Njuämmlaž njoikk –päärnaiǩeeʹrjest lie tiivt Sääʹmjânnam luâđast da ǩeʹrjj lij vuõss-sââʹjest jurddum siõm päärnaid. Čeʹvetjääuʹrest jälsteei Satu Moshnikoff ǩeeʹrjti tivttǩeeʹrj päärnaid vääras.

Jietna: Njuämmlaž njoikk
Jietna

Jiʹhttel õlmstâʹtteš ođđ tivttǩeʹrjj nuõrttsäämas. Njuämmlaž njoikk –päärnaiǩeeʹrjest lie tiivt Sääʹmjânnam luâđast da ǩeʹrjj lij vuõss-sââʹjest jurddum siõm päärnaid. Ǩeeʹrjest lie âssas seeid, što tõn lij hiâlpp lookkâd.

Ǩeeʹrj ǩeeʹrjteei Satu Moshnikoff haaʹlii tuejjeed tivttǩeʹrjj siõm päärnaid,  ǩeäk lie mättʼtâʹttmen  ǩiõl.

– Juõʹǩǩ päärnaž-han tuʹǩǩad jieʹllʼjid da tõʹnt ǩeeʹrjtim lokkõõzzid mieʹccjieʹlli pirr. Seämma ääiʹj täʹst mainsted tõin pirrõõzzin, koʹst tõk jieʹlle da sij jieʹllemvueʹjjin še. Joordam, što näkkam biolooglaž teâtt ǩeäss päärnai miõl.

Taarbšet jeänab päärnaiǩeeʹrjid

Čeʹvetjääuʹrest jälsteei Satu Moshnikoff lij ǩeeʹrjtam nuõrttsäämas juʹn ouddâl ǩeeʹrjid. Ouddlõs ǩeeʹrj Õõmâs siʹjdd son ǩeeʹrjti õõutsââʹjest suu äkkvin Elina Moshnikoffin.

njuämmlaz njoikk.jpg
Njuämmlaž njoikk ǩee´rj tivtt kaampâr pirr. Govva: Njuämmlaž njoikk / Séverine Cuénod

Päärnaiǩeeʹrj jie kuuitâǥ leäkku nuõrttsäämas nok.

– Meeʹst  lie ǩiõʹllpieʹzz Čeʹvetjääuʹrest da Âʹvvlest, nuʹt tõk taarbšet jeänab ǩeeʹrjid. Nåkkam ǩeeʹrjid, kook lie samai rajjum siõm päärnaid vääras.

– Sääʹmteeʹǧǧest lij ââʹn mõõnnâmnalla nuʹt koččum ouddpeâmmamprojeʹktt. Tõn vääras taarbšet juõʹǩǩnallšem materiaalid. Muʹnne lij vääžnai, što mon še leäm tõʹst mieʹldd jiiʹjjen pieʹlest da raajjam ǩeeʹrjid teʹl ko pâi vuäitam.

"Tuejjääm sääʹmǩiõl ouʹdde mõõn mon pâi silttaam"

Mââimõs eeʹjj ääiʹj lie ǩeeʹrjtum õinn jeänab ǩeeʹrjid päärnaid, leâša nuõrttsääʹmǩiõllsaž vuõrâsoummid jurddum ǩeeʹrj jie leäkku čuuʹt jiânnai.

Moshnikoff haalâd vieʹǩǩted ââʹn nuõrttsääʹmǩiõllsaž päärnaid, ǩeäk lie sääʹmǩiõl puõʹttivuõtt.

– Õõlǥči pâi ǩeeʹrjted leʹbe joorted ǩeeʹrjid vuõrâsoummid še. Joordam što pukin vääžnʼjumõs lij vuäǯǯad ǩeeʹrjid päärnaid, kook mättʼtâʹtte ǩiõl da škooulâst mättje lookkâd tõn., nuʹt mâiʹd ton looǥǥak jos tuʹst jie leäkku ǩeeʹrj.

– Muu miõlâst sääʹmǩiõll lij nuʹt kaallšõs da mooččâs ǩiõll, nuʹt tõt ij vuäǯǯ läppjed.  Tõʹn mon tuejjääm sääʹmǩiõl ouʹdde mõõn mon pâi silttaam.  Joordam, što ǩeeʹrj puârast peäʹstte ǩiõl seillam. 

Varrasamosat: Sää´mjânnam

Bivnnuhamosat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä