Sápmi |

Njuorggámis ain gillájit čáhceváttisvuođain – Ari Aurala: "Dat ii leat dego jagis 2021 galggašii leat"

Njuorggánlaččat leat šaddan dego máhccat áiggis maŋosguvlui ja guoddit čázi sisa spánnjaiguin.

Ari Aurala
Njuorggánlaš Ari Aurala lea čađa dolkan dasa, ahte juohke giđa sis leat čáhceváttisvuođat. Govva: Ari Aurala

Njuorggámis olbmot leat máŋga giđa gillán čáhceváttisvuođain. Maiddái dán giđa njuorggánlaččaid ávžžuhit vuoššat geavahančázi.

Njuorggánlaš Ari Aurala muitala, ahte sin nu gohčoduvvon čáhcesoahti lea álgán jagis 2015 ja vaikko nuppástusaid leat dahkan, ii dilli leat olus buorránan.

Áiddo dál dilli Njuorggámis lea dakkár, ahte jus olbmot háliidit buhtes čázi, sii fertejit juogo vuoššat geavahančázi dahje viežžat čázi lihtiiguin ja spánnjaiguin stuorra čáhcelihtiin, mat leat Njuorggáma K-market gávppis ja Njuorggáma Lomakeskusis.

– Mu mielas dat ii leat gal dego jagis 2021 galggašii leat, ahte mii guoddit čázi sisa ja várra farga maiddái olggos.

– Galhan dat čuohcá olbmuid nearvvaide go ferte guoddit čázi sisa.

Ari Auralan pönttö
Mo orošii viežžat geavahančázi dákkár lihtis? Dát lea šaddan oahpisin maŋimuš vahkuid áigge njuorggánlaččaide. Govva: Ari Aurala

Son sávvá, ahte ášši čoavdašuvašii mannu láhkai vai boahtte giđa eai fas livčče seamma váttisvuođat.

– Dáhkádus buhtes čázis, dan mii dáppe gilis sávvat.

Inarin Lapin Vesi Oy muittuha, ahte dákkár áššit váldet áiggi

Inarin Lapin Vesi -čáhcefitnodaga jođiheaddji Paulus Lepistö muitala, ahte čáhcái leat beassan bakterat bajit čáhcelihti bokte. Fitnodat lea dál ráđđádallamin ođđa lihti oažžumis, muhto Lepistö jáhkká dasa manná goittotge vel beannot mánotbaji.

Čáhcevuoššanávžžuhusa sii váldet eret dalán, go bohtet čájánasat, main ii leat E. coli -baktera. Lepistö mielde dilli lea goit juo olu buoret go mannan vahkus. Sii váldet ođđa čájánasa fas boahtte vahkus.

Paulus Lepistö
Inarin Lapin Vesi -fitnodaga jođiheaddji muitala, ahte sii gal geahččalit oba áigge buoridit dili, muhto dát áššit váldet áiggi. Govva: Inarin Lapin Vesi Oy

Lepistö háliida cealkit dearvvuođaid njuorggánlaččaide.

– Galhan dát dilli leat buohkaide unohas. Mii leat dalán, go ášši čielggai, bargan dili buorideami ovdii, muhto dakkár bargguide gollá áigi. Buohkat gal barget nu jođánit go vejolaš, iige dál leat sáhka euroid seastimis, muhto baicce ahte oažžut dán hommá doaibmat.

Yle Ođđasiid Sámis ja Beaivvi ságaid sáhtát maid guldalit Yle Areenas.

Varrasamosat: Sápmi

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä