Sää´mjânnam |

Nuõrttsääʹmǩiõl mättʼtõs mieʹttpiõggâst – Joʹba 20 mättʼtõõđi alttee ougglõsmättʼtõõzzâst

Nuõrttsääʹmǩiõllsaž ougglõsmättʼtõõttmõš lij ǩeäššam oummui miõlid jeänab, ko ouddâl.

Hannele Kiviniemi on aloittanut koltansaamen opinnot
Nuõrttsääʹmǩiõl ougglõsmättʼtõs lij sami peäglvaž tän ääiʹj. Govva: Vesa Toppari / Yle Sápmi

Nuõrttsääʹmǩiõllmättʼtõs lij tän ääiʹj mieʹttpiõggâst, ko oummui miõlid lij ǩeässam mättʼtõõllâd vaarvuâlaž nuõrttsääʹmǩiõll.

Ouddmiârkkân Sääʹmteeʹǧǧ da Uʹccjooǥǥ õhttsaž haʹŋǩǩõs sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõõzzâst lie vuäǯǯam še nuõrttsääʹmǩiõʹlle puârast mättʼtõõđi mieʹldd.

Haʹŋǩǩõõzz projekttjååʹđteei Eila Tapiola rämmaš, ko jo-ba 20 mätt'tõõđi lie vuäʼssõttmen mättʼtõʹsse vuâđđškoouâlst da lookkjiškooulâst.

– Mij taʹrjjeep ougglõsmättʼtõõzz vuâđđmättʼtõõzzâst da lookkjiškooulâst tiuddummušmättʼtõʹssân kueʹhtt mättʼtemčiâss neäʹttlest. Meeʹst lie juʹn 20 mättʼtõõđi mij haʹŋǩǩõõzz pääiʹǩ da leäp altteʹmmen lookkjiškooulmättʼtõõzz, jos mij pâi vuäǯǯap veâl õõut mättʼtõõđi mieʹldd, mušttal Tapiola.

Jeänbõs joukk iʹlla ouddâl mättʼtõõllam säämas – mättʼtõõzzin haaleet loŋŋted juäʹtǩǩed nuõrttsääʹmǩiõlin

Mättʼtõõzzâst jie leäkku ni vooʹps jieʹnnǩiõllsaž mättʼtõõđi, leâša škooultemhaʹŋǩǩõõzzin haaleet loŋŋted oummid, nuʹt sij haaʹleči veâl juäʹtǩǩed ǩiõlin, särnn Tapiola.

– Jeänbõs vueʹss mij mättʼtõõđin lie nåkkam, ǩeäk jie leäkku ouddâl vuäʒʒam sääʹmǩiõllsaž mättʼtõõzz. Meeʹst lie pirr Lääʹddjânnam mättʼtõõđi da jeänbõs joukk puätt Saujj-Lääʹddjânnmest. Mättʼtõʹsse vuäitt vuäʹssõõttâd ǩii pâi haalad.

Ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõs lij tän räjja leämmaž peäglvaž: pukin koolm Lääʹddjânnmest mainstum sääʹmǩiõlâst lie seämma jiânnai päärna.

Tapiola rämmaš, ko še nuõrttsääʹmǩiõll lij obb ääiʹj pâjjneʹmmen.

– Vuäinam, što juʹn nuõrttsääʹmǩiõl mättʼtõs ǩeâšš oummui miõl õinn jeänab. Da ouddmiârkkân jeäʹlteei haalee, što sij päärna feʹrttai piâssâd mättʼtõõllâd ǩiõl juʹn päärnžen.

Varrasamosat: Sää´mjânnam

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä