Sää´mjânnam |

Nuõrttsäʹmmlai kuʹǩes tuâivv teâuddji: nuõrttsäʹmmla vuäǯǯa põõʹšši eeʹttǩeei ortodokslaž ceerkavsåbbra

Saaʹmi ouddooumaž rämmaš, ko nuõrttsäʹmmla peässe viikkâd ooudâs siʹjji ceerkavlaž jieʹllem.

Veikko Feodoroff
Govva: Vesa Toppari / Yle

Lääʹddjânnam ortodokslaž ceerkavsååbbar tuʹmmji õõutmiõlsânji 27.11.2019, što nuõrttsäʹmmla vuäǯǯa jiijj eeʹttǩeei ceerkavsåbbar pååʹrdest.

Saaʹmi siidsååbbar lij ehdtääm juʹn 2000-lååǥǥ aalǥâst, što säʹmmlain õõlǥči leeʹd päiʹǩǩ ortodokslaž ceerkavsåbbrest. Teʹl siʹjji ehdtõs heelǥeeš.

Šuurmõs vueʹzz nuõrttsäʹmmlai koʹllje ortodokslaž ceerkva.

Ortodokslaž ceerkav puätt täättad Saaʹmi siidsåbbar nõõmted eeʹttǩeei puõʹtti tuåimpâjja, mii älgg 1.6.2023. Tät miârkksââvv, što ceerkavsåbbar meäʹrr lââʹssan õõut vuäzzlain.

Saaʹmi ouddooumaž Veikko Feodoroff lij toođvaž, ko mââimõšân eeʹtǩeei ehdtõs mõõʹni čõõđ. Nuõrttsäʹmmlain lie jiânnai ääʹšš, mõin tuejjeeškueʹtted ortodokslaž ceerkvest.

– Tät lij jõnn äʹšš miʹjjid säʹmmlaid. Ââʹn ouddmiârkkân vueiʹttep viikkâd ooudâs mij sääʹmǩiõllsaž ceerkavlaž teeʹkstid da nuʹt liturgia vuäiʹtči še säämas tuåimted. Da meeʹst leʹčče sääʹmǩiõllsa tuâjjla ceerkvest. Ââʹn meeʹst lij še jeämnab vuäittmõõžž järjsted jeeʹresnallšem tuåimid mij siidin.

Kirkolliskokousedustajat koolla Valamon luostarissa.
Ortodokslaž ceerkavsåbbar Vanamost 2013. Govva: Ortodoksinen kirkko

Pââimõšaaʹrhel Leo vuârdd, što säʹmmlai aktiivlažvuõtt lââʹssan

Ortodokslaž ceerkav teâđtõõzzâst še pââimõšaaʹrhel Leuʹǩǩ tuäivad leekk nuõrttsäʹmmlaid, ko lie vuäǯǯam čiõlgsab sââʹj ceerkav pââimõš mieʹrreei pääiʹǩest.

– Späʹssbõõššam ceerkavsåbbar, što vuäǯǯa tän äigga. Tuâivam, što säʹmmlain leʹčči õinn aktiivlab rool ceerkav puk tääʹzzin. Tuâivam, što ââʹn še viikkâd ooudâs kuʹǩes ääiʹj årstum nuõrttsääʹmǩiõllsaž liturgia ǩeeʹrjlažvuõđ õlmstâʹttmõõžž, särnn Leo.

Isä Leo Sevettijärvellä puhumassa kolttasaamelaisten asutusjuhlassa 24.8.2019.
Pââimõšaaʹrhel Leuʹǩǩ Čeʹvetjääuʹr aaztemprääznkest 2019. Govva: Sara Wesslin / Yle

Varrasamosat: Sää´mjânnam

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä