Sää´mjânnam |

Ođđ Sääʹmteʹǧǧ lij valljum – ǩeâčč puk puʹhttõõzzid Yle Sääʹmm vaalpuʹhttõskääzzkõõzzâst!

Sääʹmteʹǧǧvaali historia vuõssmõs vaalpuʹhttõskääzzkõs tuåimmai puk kolmm sääʹmǩiõʹlle.

Saamelaiskäräjien vaalitulos 2019 / Sámedikki válgaboađus 2019 / Sämitige vaaljâpuáđus 2019 / Sääʹmteeʹǧǧ vaalpuʹhttõs 2019
Govva: Henry Lämsä / Yle

Yle Sääʹmm lij tuejjääm Lääʹddjânnam sääʹmteeʹǧǧvaalid vuõssmõs vuâra vaalpuʹhttõskääzzkõõzz. Tät lij sijdd, mâʹst õõʹnni peäss õõut sââʹjest vueiʹnned puk sääʹmteeʹǧǧvaali tääʹrǩmõš puʹhttõõzzid.

Vaalpuʹhttõskääzzkõs tuåimmai nellj ǩiõʹlle: aanrõš-, tâʹvvsääʹm da nuõrttsääʹmǩiõʹlle di lääddas.

Sääʹmteeʹǧǧ vaal-luʹvddkåʹdd õlmstõõʹtti vaali veeʹrjteʹm puʹhttõõzz mââibaarǥ tueʹlää 1.10 da nâânad puʹhttõõzz seärad 2.10.

Yle Sääʹmm lij tuejjääm vaalpuʹhttõskääzzkõõzz õõutsââʹjest Yle Mediadeskin.

Varrasamosat: Sää´mjânnam

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä