Sápmi |

Ođđa sámediggelága nuppástusevttohusa áigot gárvet jagi 2020 áigge – Henriksson: "Buohkaide ávkin livččii fidnet dan válmmašin"

Riekteministeriija áigu vel giđa áigge ásahit doaibmagotti válmmaštallat sámediggelága nuppástuhttima, muitala riekteministtar Henriksson.

Anna-Maja Henriksson
Riekteminister Anna-Maja Henriksson luohttá dasa, ahte sámediggeláhka ovdánivčče viimmat. Govva: Jouni Aikio / Yle

Sámediggelága ođasmahttima válmmaštallan lea fas Suoma ráđđehusas barggu vuolde. Suoma riekteministtar Anna-Maja Henriksson luohttá dasa, ahte ráhkkananbargu ovdána nu, ahte ráđđehusa láhkaevttohus livčče gárvvisin vel jagi 2020 bealde.

Sámediggelága ođasmahttima váras leat ásahan ráhkkananbargojoavkku, man jođiha riekteministeriija ossodathoavda Johanna Suurpää. Bargojoavku álggahii doaimmas jagi álggus. Ráhkkananbargojoavku čohkke eandalii ovddit ráđđehusbaji barggu ja guorahallá, mii das lei buorre ja mas galgá ráđđádallat viidásabbot.

Maŋŋelabbos giđđat ásahuvvo doaibmagoddi válmmaštallat sámediggelága nuppástuhttima, muitala Anna-Maja Henriksson. Vel ii leat diehtu, geat leat mielde doaibmagottis dahje gii dan jođihišgoahtá.

– Doaibmagoddi ráhkada láhkaevttohusas dakkára, ahte dat soahpá ráđđehusa evttohussan vel dán jagi bealde. Dán barggu dahkat divdna ovttas Sámedikkiin. Dehálaš lea ovttaráđálašvuohta Suoma ráđđehusa ja Sámedikki gaskkas, lohká Henriksson.

Sámediggelága geahččaledje ođasmahttit ovddit ráđđehusbajis, muhto bargu bisánii čakčat 2018, go Sámediggi hilggui dalle dahkkon evttohusa lágas.

Riekteministtar sávvá, ahte ráđđehus ja Sámediggi gávnnašedje oktasaš čovdosiid láhkaevttohussii.

– Dát lea jorahuvvon nu máŋga ráđđehusáigodaga, ahte buohkaide ávkin livččii fidnet dan válmmašin. Dat lea vejolaš ja jáhkán dasa, ahte dán ráđđehusbaji áigge fidnet dán dehálaš ášši mollii, oaivvilda Anna-Maja Henriksson.

"Dehálamos fidnet áigái lága, man Sámediggi sáhttá dohkkehit"

Sámediggelága válmmaštallanbargojoavkku ságajođiheaddji Johanna Suurpää mielde sii leat beassan bures álgui bargguineaset. Sii geavahit vuođđun maiddái árabut čohkkejuvvon materiála, main lea leamaš ovttaoaivilvuohta.

– Dainna lágiin beassat jođánabbot johtui, go doaibmagoddi vuođđuduvvo giđđat. Dalle doaibmagoddi beassá suokkardallat daid gažaldagaid, main leat sierra oaivilat, čilge Suurpää.

Johanna Suurpää
Johanna Suurpää jođiha válmmaštallanbargojoavkku. Govva: Jouni Aikio / Yle

Johanna Suurpää mielde lea hui dehálaš, ahte sámediggelága ođasmahttin lihkostuvvá. Sin ulbmilin lea fidnet alladását lága, man buohkat sáhttet dohkkehit buriin mielain.

– Lea čielggas, ahte mii háliidat fidnet dan gitta molii. Lágas leat olu teknihkalaš váilevašvuođat ja boarásmuvvan oasit.

– Ovddemušta lea goittotge dehálaš fidnet áigái dakkár lága, man Sámediggi sáhttá dohkkehit. Láhka dávistivčče min riikkaidgaskasaš geatnegasvuođaide, ovdamearkan cuigemiidda, maid Suopma lea maŋimuš áiggiid ožžon, muitala Johanna Suurpää.

Sámedikki beales láhkaválmmaštallamiin bargen dál ságadoalli Tiina Sanila-Aikio, várreságadoalli guovttos Heikki Paltto ja Tuomas Aslak Juuso, Sámedikki hálddahusčálli Pia Ruotsala-Kangasniemi ja láhkačálli Kalle Varis.

Johanna Suurpää mielde sii leat válmmaštallan guovddášáššiid ovddeš Sámedikkiin, muhto ođđa Sámedikkis lea goittotge vel váikkuhanvejolašvuohta. Sámediggi ortniiduvvá guovvamánu loahpas.

– Ulbmilin lea, ahte láhkaevttohus manná riikkabeivviide ođđa Sámedikki áigge ja ođđa Sámediggi boahtá váikkuhit doaibmagoddái, dadjá Suurpää.

Varrasamosat: Sápmi

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä