Sápmi |

Ođđa sámegielat áppát mánáide – Applikašuvnnaid bokte sáhttá oahppat sierra sámegielaid

Ođđa applikašuvnnain sámegielat leat váldooasis.

Kännykkä lapsen kädessä koulussa
Maiddái sámegillii gávdnojit mobiilaspealut ain eanet. Govva: Jaani Lampinen / Yle

Sámi giellavahku gudnin ilbmet máŋga sámegielat spealu.

Norgga Sámediggi lea ráhkadan mánáide 10/20 bágo-applikašuvnna, mainna oahpahit mánáide sámegiela sániid sihke julev-, lulli- ja davvisámegillii. Dasa lassin áppá bokte sáhttá oahppat vahkkobeivviid, loguid, ivnniid ja guokte mánáidlávlaga.

– Mii háliidat, ahte servvodat oažžu eanet máhtu ja áddejumi sámegielas, kultuvrras ja servodateallimis. Mii jáhkkit ahte jus buot mánát oahpásmuvvet sámegielaide, de dat lea mielde loktemin giela árvvu ja seammás loktemin áddejumi giela erohusain, dadjá sámediggeráđđi Silje Karine Muotka.

10/20 bágo-áppás leat sánit sihke julev-, mátta- ja davvisámegillii, ja sáhttá maiddái gullat mo sánit daddjojit. Áppá almmustuvvá otne Suoma áigge diibmu 12:30.

SOG almmuha ođđa spealu – Speallu lea vuos dušše SOG ohppiide

Sámi oahpahusguovddáš SOG almmuha maid otne Sátneárvalus-spealu, mainna maid čalmmustahttet sámegielaid. Spealus leat dahkkon anáraš- ja davvisámegielat veršuvnnat, nuortalašgielat veršuvnna jorgaleapmi lea vel barggu vuolde.

Spealus leat sámegielat sánit, spealli bargun lea árvidit maid sátni dárkkuha suomagillii. Speallu heive nu mánáide go maiddái rávesolbmuide.

Speallu almmustuvvá otne Sámi oahpahusguovddáža ohppiide.

– Mii leat ordnen spealu olis gilvvu, ja danin dat lea vuos dušše beare min skuvlla siskkáldas geavahussii. Boahttevuođas almmustahttit dan de vejolaččat earáide maid, muitala SOG virtuálaskuvlla plánejeaddji Tiisu-Maria Näkkäläjärvi.

Sámiráđđi searvá buvttadit áppá, mainna sáhttá sámegiela oahppat

Sámiráđđi lea bealistis fárus buvttadeamen áppá, mainna sáhttá boahtte áiggis oahppat earret eará sámegiela.

Áppá jurddan lea, ahte váldogielaid nappo eaŋgalas- spánskkagiela, suoma- ja ruoŧagiela, ja dáro- ja ruoššagiela bokte sáhttá oahpahallat maiddái unnitlogugielaid nappo davvisámegiela, gálisk- ja skohttalaš giela, kornálašgiela, báskárgiela ja galisálašgiela.

Dán áppái biddjojit badjel 4000 sáni, 700 frása ja 20 báddejuvvon ságastallama. Sámeráđi áppá buvttadeapmi lea easkka álgán ja dat galggašii gárvánit čakčat 2021. Prošeavttas leat mielde Heriot-Watt University, Learnmera oy, Cornwall council ja Asociación Moviéndote.

Eará sámegielat áppáid gávdná ovdamearkka dihte Ovttas-neahttasiiddus. Maiddái Mii-searvvi neahttasiidduin gávdno listu, masa lea čohkejuvvon sámegielat mánáidprográmmat ja -filmmat, sihke musihkka.

Dát artihkal lea oassi Sámi giellavahku fáttáin, maiguin Yle Sápmi čalmmustahttá sámi giellavahku ja sámegiela.

Varrasamosat: Sápmi

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä