Sápmi |

Oanehaččat: Boazotráiler gopmánii, fuođđovahátláhka, buohccidivššároahput Sámi allaskuvlii, Beaivváš-teáhter, bearašluopmu ja oahppasoahpamušinfo

Loga dás vuossárgga oanehis ođđasiid.

Njuovvanbohccuid fievrridan tráiler gopmánii Soađegilis. Guldal dás vuossárgga Yle Ođđasiid Sámis. Jietna: Yle Areena. Govva: Tarja Nikula

Njuovvanbohccuid fievrridan tráiler gopmánii Soađegilis

Njuovvanbohccuid fievrridan tráiler gopmánii lávvardaga iđđes Soađegilis. Das ledje vádjit 200 bohcco. Tráileris ledje guokte gearddi, ja bohccot mat ledje nuppi gearddis, besse luovus. Muhtin bohccot jápme ja nuppelot lápmašuvvan bohcco galge goddit. Bohccot gulle Lappi bálgosii.

Gohcci buollinmeašttir árvala njaláhas siivvu lean sivvan lihkuhisvuhtii.

Áššis muitalii vuosttamužžan Iltalehti-aviisa.

Fuođđovahátbuhtadusaide evttohit nuppástusaid

Stáhtaráđđi lea addán riikkabeivviide árvalusa fuođđovahátlága nuppástuhttimis. Árvalusas evttohit sirret boazovahágiid šibit-, giedde- ja luovos opmodatvahágiin (su. viljelys-, eläin- ja irtaimistovahingot) nu, ahte boahtteáiggis sáhtášedje álo buhtadit ollislaččat šibit-, giedde- ja luovos opmodatvahágiid.

Árvalusas evttohit maiddái heaittihit Lex Halla -buhtadusortnega. Dán rádjai Lex Halla bálgosiin, main spirevahágat leat erenoamáš olu, boazodoalliide lea máksán spirevahágis golmma geardásaš buhtadusa bohcco árvvus. Eará bálgosiin buhtadussupmi leamaš beannot geardásaš. Boahtteáiggis buhtadusaid mávssášedje juohke bálgosis beannot geardásaččat. Nuppástusain árvalit buhtadusaid reahkkát ollislaččat maiddái boazodoalliide.

Dasa lassin árvalusas evttohit badjeolbmuide geatnegasvuođa govvet boazovahágiid, merket vahátsaji meahccái ja almmuhit dan koordináhtaid.

Ávvir: Sámi allaskuvlii doarjja buohccidivššároahpu álggaheapmái

Sámi allaskuvla lea ožžon guokte miljovnna ruvnno ovdánahttindoarjaga sámi buohccidivššároahpu álggaheapmái, čállá Ávvir. Ávvira mielde ráđđehusbellodagat ja Risttalaš Álbmotbellodat leat sihkkarastán, ahte sámi buohccedivššároahppu ásahuvvo ja Sámi allaskuvlla bargun fas lea hukset oahpu.

Sámi buohccidivššároahppu galggašii álgit čakčat 2019 ja oahppui váldet 25 oahppi. Sámediggi, Romssa universitehta ja Sámi Allaskuvla galget ovttas ásahit oahpu. Sámi allaskuvlla oassi oahpus lea fállat giellaoasi ja kulturmáhtu, čállá Ávvir.

Beaivváš-teáhter almmustahttán prográmmas boahtte jahkái

Sámi Našunálateáhter Beaivváš lea almmustahttán jagi 2019 prográmmas. Prográmmas leat boahtte jagi máŋga ođđa teáhterčájálmasa sihke mánáide, bearrašiidda, nuoraide ja rávisolbmuide. Čájálmasat leat earret eará Juoiggas!, Nissondeaivvadeapmi, Pelle njoammil ja sáttomielli searat, Human zoo, Olbmot, Hálssatanjeakki Noaidi ja Duvra-guovža.

Guovdageaidnulaš Beaivváš Sámi Našunálateáhteris sámegiella adno álo lávdegiellan. Teáhter johtá máŋgii jagis maiddái miehtá Sámi, sihke Norggas, Ruoŧas ja Suomas ja muhtumin maiddái Ruoššas.

Ohcanáigi sámiid bearašlupmui nohká

Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry ja SámiSoster rs ordneba ovttas bearašluomu Rokuas 3.–8.3.2019. Bearašluopmu lea dárkkuhuvvon bearrašiidda, mas guktot dahje nubbi vánhen lea sápmelaš. Ohcanáigi nohká otne 3.12.2018. Lassidieđut gávdnojit SámiSoster-searvvi neahttasiiddus.

Ohcejogas ja Gáregasnjárggas oahppasoahpamušinfo

Ohcejogas ja Gáregasnjárggas sáhttá dán vahkus oažžut dieđu oahppasoahpamušskuvlemis. Lappi skuvlenguovddáš Redu ja Sámi oahpahusguovddáža ovddasteaddjit muitalit oahppasoahpamušskuvlema áigeguovdilis áššiin Ohcejohnjálmmi skuvllas otne vuossárgga diibmu 17:00 ja Gáregasnjárgga skuvllas ihttin maŋŋebárgga diibmu 17:00.

Varrasamosat: Sápmi

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä