Sápmi |

Oanehaččat: Boazovahágat unnon, viečča válgaáššebáhpáriid poasttas, BATTLE johtá miehtá Suoma ja Anára ja Sámi birra árvvuhis báberruhta?

Dá leat maŋŋebárgga oanehis ođđasat.

Geatki goddán bohccuid Sállevári bálgosis
Bálgosiid ovttastusa doaimmajođiheaddji Anne Ollila oaidná, ahte boraspiriid dego getkkiid lobálaš bivdu lea oidnogoahtán juo statistihkain. Govva: Aslak Paltto

Video: median oletuskuva, musta laatikko

Boazovahágat gehppon, sivvan sáhttá leat getkkiid lobálaš bivdu

Borasspirevahágiid mearri lea geahppánan jagi 2018 ektui. Fuođđovahátregistara mielde jagis 2019 leat dássážii dáhpáhuvvan váile 2 500 boazovahága. Dat lea duhát boazovahága uhcit go seammá áigodagas ovddit jagi.

Eana- ja meahccedoalloministeriija ráđđádalli virgeolmmoš Sami Niemi árvala, ahte dán jagi buot boazovahágat mákset sullii guhtta miljovnna euro. Dat lea miljovnna euro uhcit go diibmá.

Bálgosiid ovttastusa doaimmajođiheaddji Anne Ollila oaidná, ahte boraspiriid dego getkkiid lobálaš bivdu lea oidnogoahtán juo statistihkain.

– Dieđusge maiddái muohtadilli ja dat, mii Norggas dáhpáhuvvá, váikkuhit geatkedillái. Gal dáid Suoma geatkelobiin leamašan lihkká váikkuhusat, dadjá Ollila.

Suomas geatkki lea ožžon bivdit golbma jagi ja dan áiggis leat bivdán oktiibuot 24 geatkki boazodoalloguovllus.

Maiddái Norggas leat bivdán getkkiid moanaid jagiid. Jagis 2018 Romssas ja Finnmárkkus lea ožžo lobi 30 geatkki goddimii. Lobiin geavahedje guhtta. Ovddit jagit fas bivde 13 geatkki.

Viečča válgaáššebáhpáriid áiggil

Sámedikki válgalávdegoddi muittuha, ahte otne maŋŋebárgga lea muhtun jienasteaddjiid válgaáššebáhpáriid maŋimuš viežžanbeaivi. Buohkain ii leat seamma maŋimuš viežžanbeaivi. Jus sii, geaid almmuhussii lea merkejuvvon otnáš maŋimuš viežžanbeaivin, eai viečča válgaáššebáhpáriid, de daid sáddejit ruovttoluotta válgalávdegoddái.

Postii válgaáššegirjjiid galgá guođđit nu áiggil, ahte dat gerget Anárii maŋimuštá 30.9.2019 ovdal jienaidlohkama álgima. Jus válgabáhpárat eai olle válgalávdegoddái ovdal čakčamánu maŋimuš beaivve, ovdal diibmu 18.00, daid eai váldde vuhtii jienaid lohkamis.

Jus ii hálit sáddet poastta bokte iežas válgaáššebáhpáriid, de dán vahkus rájes jienasteaddji sáhttá maid doalvut ieš válgaáššegirjjiidis válgalávdegotti doaimmahahkii, mii lea Sámekulturguovddáš Sajosis.

Dáiddašlájat ja kultuvrrat deivet, go BATTLE johtá miehtá Suoma

Sápmelaš-suopmelaš čájáhus BATTLE ovttastahttá konseartta, klubba-eahkeda, baleahta ja vel rap-musihka. Dáid dáiddašlájaid ovttastahttima lea vejolaš oaidnit measta miehtá Suoma čakčamánus.

BATTLE-dáhpáhusas gilvalit guokte joavkku, namalassii rap-musihkkár Ailu Valle ja dánsu Auri Ahola gilvaleaba vijuvllačuojaheaddji Terhi Paldanius ja b-boy Jimi Kettunen vuostá.

– Sámekultuvrra atnet dábálaččat árbevirolažžan. Kultuvra goit eallá dán áiggis ja deaivvada ovdamearkka dihte gáhtta- ja modearnadáidagiin. Jáhkán, ahte lea vejolaš dahkat makkár beare dáidaga, masa vižžet inspirašuvnna sámegielain dahje kultuvrras, lohká leanadáiddár Auri Ahola.

BATTLE beassá oaidnit 24.9 Ohcejogas ja Anáris, 25.9 Vuohčus, 26.9 Roavenjárggas, 27.9 Oulus ja vel 28.9 Helssegis.

Sámis ordnejuvvon BATTLE- dáhpáhusain mielde lea áli gii nu báikkálaš artisttaid. Ohcejogas mielde lea Anna Näkkäläjävi-Länsman, Anáris Heli Aikio ja Vuohčus duojár Tuula-Maija Magga Hetta.

Anára ja Sámi birra árvvuhis báberruhta?

Sáhttá leat, ahte boahttevuođas leat oažžumis árvvuhis báberruđat, main lea Sápmi-sátni golmma sámegillii ja Anára gieldda vearjogovva. Muhtun doaibmi lea jearran Anára gielddas lobi geavahit gieldda vearjogova árvvuhis báberruđas.

Nu gohčoduvvon nolla-ruhta lea mátkemuitu, man vuvdet turisttaide. Nolla-ruđat leat bivnnuhat sin gaskkas, geat liikojit čoaggit ja vurket buotlágan earálágan áššiid.

Nolla-ruhta ii goit dohkke máksima várás, baicce beare čikŋan.

Nolla-báberruđaid, main livčče Anára gieldda vearjogovva, áiggošedje prentehit 5000 stuhka.

Varrasamosat: Sápmi

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä