Sápmi |

Oanehaččat: Giellavahkku Kárášjogas, Lapeco johtá Anára guovllus čoaggimen bázahusaid, Lappi guovddášbuohcceviesu girdišillju giddejuvvo boahtte mánnodaga ja Sámiráđi kulturdoarjagat ohcanláhkái

Dás leat disdaga oanehis ođđasat.

Ilmakuva Lapin keskussairaalan laajennuksesta.
Áibmogovva Lappi guovddášbuohcceviesu viiddidanbargguin. Govva: Verstas Arkkitehdit

Min sámegiella! -Giellavahkku Kárášjogas

Kárášjoga giella- ja kulturguovddáš ordne Min sámegiella -giellavahku dán vahku 1.7.–6.7. Kárášjogas. Giellavahkku ordnejuvvo Ovttastuvvan Našuvnnaid álgoálbmotgielaid giellajagi gudnin.

Giellavahku áigge prográmmas leat earret eará logaldallamat, kulturdoalut ja kurssat, maid guovddážis lea sámegiela árvu ja mearkkašupmi. Giellavahku prográmma gávnnat dáppe.

Lapeco johtá Anára guovllus čoaggimen bázahusaid

Lappi bázahusfuolahusa gielddaovttastupmi Lapeco johtá dán vahkus Anára guovllus čoaggimen bázahusaid. Ruskabiilla lusa sáhttá doalvut earet eará buotlágan elrávdnjerusttegiid, dego ovdamearkka dihte boares jiekŋaskáhpiid, bassaladdanmašiinnaid, dihtoriid ja vaikko boares duhkorasaid, mat doibmet báhtteriiguin.

Otne disdaga 2.7. biila johtá Njávdáma ja Gápmasa guovllus, gaskavahkku 3.7. Áŋŋela ja Anára guovllus. Leammái ja Lismái Lapeco-biila joavdá duorastaga 4.7. Áigetávvala ja sorterenrávvagiid gávnnat dáppe.

Lappi guovddášbuohcceviesu girdišillju giddejuvvo boahtte mánnodaga

Lappi guovddášbuohcceviesu girdišillju giddejuvvo mánnodaga 8.7. Sadjásaš girdišillju lea Keinuvuopaja lahkosiin. Pasieanttat dolvojuvvojit ambulánssain girdišiljus buohccevissui. Áššis muitala Lapin Kansa.

Lappi guovddášbuohcceviesu viiddidanbarggut álget dán mánu álggus, ja dan dihte guovddášbuohcceviesu girdišillju giddejuvvo. Huksenbarggut bistet golbma jagi. Sadjásaš girdišillju ii váikkut guovllu johtolahkii, muhto Lappi guovddášbuohcceviesus bivdet váldit vuhtii ambulánssaid álkes johtima ja garvit seaivungiettis johtima. Sadjásaš girdišillju merkejuvvo johtolatmearkkaiguin. Huksenbarggut válmmaštuvvet jagis 2022.

Sámiráđi kulturdoarjagat ohcanláhkái

Sámiráđi kulturlávdegotti kulturdoarjagiid ohcanáigi lea dál jođus. Jagi 2020 kulturdoarjagiid sáhttá ohcat 30.8.2019 rádjái.

Bargostipeanddaid, oahppomátkestipeanddaid ja prošeaktadoarjagiid ohcanskovit gávdnojit Sámiráđi ruovttusiiddus. Mearrádusat doarjagiid birra dahko čakčadálvvi mielde ja diehttu sáddejuvvo ohcciide fargga das maŋŋil.

Varrasamosat: Sápmi

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä