Sápmi |

Oanehaččat: GPS-signála hehtten, ruvkeláhkii hálidit ruvkevearu, eiseválddiid ádjáneapmái evttohit minimaáiggi ja Eanodahkii ohcet mánáiddivššára

Loga dás bearjadaga oanehis ođđasiid.

Guldal dás radioođđasiid 11.1.2019 diibmu 7.30. Jietna: Yle Areena. Govva: Kati Enkvist / Yle

GPS-signála hehtten vuot dihttostii

Norgga eiseválddit leat almmuhan mannan beivviid dihtton GPS-signála hehttemis nuortarádjeguovlluin Norggas ja Suomas. Norga attii signála hehttemis maid fáruhusa girdiide.

Stuorra mátkkošteaddjigirdiin dádjadeapmi lea sihkarastojuvvon máŋggageardásaččat, muhto signála hehttemis sáhttet leat váikkuhusat eará johtolahkii ja ovdamearkan gádjundoaimmas.

Vel ii leat dieđus man viidát signála hehtten ollii. Suoma bealde hehttema jáhkket ollán aŋkke Čeavetjávrri rádjai. Ášši čielggaduvvo otne maid Suomas.

Ovddit geardde GPS-signála hehtten dihttui skábmamánus dollojuvvon stuorra soahtehárjehusaid oktavuođas.

Ruvkeláhkii hálidit ruvkevearu

Stuorámus oassi riikkabeaibellodagain dorjot ođđa ruvkevearu, čielgá Yle jearahallamis. Ovcci riikkabeaibellodagas guhtta guottihit ruvkevearu dahje juoga vástideaddji ortnega.

Dainna lágiin fitnodagat, mat rogget Suomas málmmaid, šaddet máksit dálá stuorát buhtadusaid. Dálá dilis Suomas ii leat sierra ruvkevearru eatnamis roggojuvvon minerálaid ovddas.

Fitnodagat mákset earret eará dábálaš giddodat- ja searvvušvearuid. Ruvkelága mielde dat šaddet máksit maid jahkásaš buhtadusa eananeaiggádiidda málbmaohcamis ja -roggamis.

Man guhká eiseválddit ožžot ádjánit heahtedilis?

Harvaan asutun maaseudun verkosto -fierpmádat hálida, ahte bolesa boahtimii báikki ala mearriduvvo minimaáigi. Minimaáiggi siste boles galggašii joavdat báikái buot hohpolamos dáhpáhusain.

Fierpmádat lea bivdán boleshálddahusas árvalusa das, man ollu minimaáiggi ásaheapmi gáibidivčče lasi ruđa ja mii dat minimaáigi geavadis livčče.

Harvaan asutun maaseudun verkosto hálida maiddái earret eará fállat jođánis govdafierpmi buohkaide, divvut geainnuid buorebut ja ásahit ruvkevearu. Fierpmádat muitalii riikkabeaiválgatemáinis Roavvenjárggas ikte.

Eanodahkii ohcet mánáiddivššára

Eanodahkii ohcet sámegielat mánáiddivššára. Eanodaga gieldda Beaiveruoktu Riekko sámegielat jovkui dárbbašit divššára 1.3. rájes. Eanet dieđuid barggus gávnnat Eanodaga gieldda neahttasiiddus.

Varrasamosat: Sápmi

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä