Sápmi |

Oanehaččat: Mari Valjakka ovddasta sámiid Girkuid máilmmiráđis, nissonolbmot dinejit Sámis buorebut go albmát, Anárii vurdet 2 800 ealgalobi ja nuoraidráđđi čielggada sámenuoraid vuordámušaid

Dá leat maŋŋebárgga oanehis ođđasat.

Mari Valjakka saamelaispappi Inarin seurakunta
Mari Valjakka lea skábmamánus válljejuvvon Girkuid máilmmiráđđái sápmelaččaid ovddasteaddjin. Govva: Sara Wesslin / Yle Sápmi

Dá gulat maŋŋebárgga Yle Ođđasiid Sámis. Jietna: Yle Areena

Sámebáhppa Mari Valjakka ovddasta sápmelaččaid Girkuid máilmmiráđis

Suoma sámebarggu ráđđádallangoddi ja Norgga ja Ruoŧa sámiid girkoráđit leat válljen sámebáhppa Mari Valjakka ovddastit sámiid Girkuid máilmmiráđis (WCC). Son doaibmá Girkuid máilmmiráđi álgoálbmotjoavkku referánsajoavkku moderáhtorin dahjege ságadoallin. Dán joavkku ulbmilin lea hábmet ja ollašuhttit Girkuid máilmmiráđi ekumenalaš álgoálbmotprográmma. Joavkkus leat lahtut miehtá máilmmi.

– Evangelalaš-luteralaš nuortalažžan ekumeniija guoskkaha mu persovnnalaš dásis iežan eallimis ja leange erenoamáš ilus dán vejolašvuođas leat mielde dán joavkkus, illuda Valjakka.

Girkuid máilmmiráđi čuovvovaš čoahkkin, General Assembly, lea Duiskkas čakčat 2021. Mari Valjakka sávvá, ahte erenoamážit sámenuorat beasašedje oassálastit dáhpáhussii vai beasašedje juohkit vásáhusaidis eará álgoálbmogiiguin ja Girkuid máilmmiráđi ovddasteaddjiiguin ekumenalaš giettis.

Girkuid máilmmiráđi bokte Valjakka lei maiddái válljejuvvon ovddastit girku barggu álgoálbmogiid gaskkas Ovttastuvvan našuvnnaid álgoálbmogiid bissovaš forumis, mii čoahkkanii moadde vahku dassái New Yorkas.

HS: Nissonolbmot dinejit Sámis buorebut go almmáiolbmot

Nissonolbmuin lea Sámis buoret bálká go almmáiolbmuin, muitala Helsingin Sanomat -aviisa. Dát dieđut bohtet ovdan almmolaš vearrodieđuin.

Helsingin Sanomat -aviissa čielggadeami mielde Lappi eanagottis leat logi gieldda, main nissonolbmuin leat gaskamearalaččat stuorát dietnasat go almmáiolbmuin. Dáidda gielddaide gullet buot sámeguovllu gielddat. Albmáid ektui nissonolbmot dinejit buoremusat Ohcejogas, gos sin bálká lea badjel guovttegeardásaš albmáid bálkkáid ektui.

Vearrohálddahusas árvalit sivvan leat dan, ahte davvin máŋggat almmáiolbmot barget dávjá oanehis bargogaskavuođaid dahje sesoŋŋabargguid ovdamearkka dihte boazodoalus ja turismaealáhusas, go fas nissonolbmot barget eanet ollesáigge bargguid almmolaš lágádusain. Lappis váilot maiddái barggut, main leat hui alla bálkkát, muitalit Vearrohálddahusas.

Anáris ráhkkanit boahtte čavčča bivdit measta 3 000 ealgga

Anára fuođđodikšunsearvi evttoha fuođđoguovddážii čavčča ealgabivdui badjelaš 2 800 bivdolobi. Dat lea measta guokte geardde eanet, go maid lobiid mieđihedje diibmá. Lobiid mearri stuorui juo diibmá mealgat olu, go jagi 2017 Anárii mieđihedje sullii 250 ealgabivdolobi.

Ohcejogas fuođđodikšunsearvi fas evttoha boahtte bivdobadjái 120 bivdolobi, Eanodagas 130 ja Soađegilis 460–470 ealgabivdolobi.

Fuođđoguovddáš nanne loahpalaš bivdolobiid meari maŋimustá suoidnemánu loahpas.

Nuoraidráđđi čielggada sámenuoraid vuordámušaid

Sámedikki nuoraidráđđi háliida čielggadit, maid sámenuorat ja -mánát dihtet nuoraidráđi birra ja makkár doaimmat sis vurdojuvvojit.

Nuoraidráđđi lea ráhkadan dan várás gažadeami, masa sáhttá vástidit 22.5. rádjai. Vástádusaid áigot geavahit nuoraidráđi doaimma ovddideapmái.

Gažadeapmi gávdno dáppe.

Varrasamosat: Sápmi

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä