Sápmi |

Oanehaččat: Oahpahusminister galleda Anáris, NRK: Ovddádusbellodagas sávvet boazodoallorievtti maid dážaide, Ijahis ijas deaivvadanbáiki maid nuoraide ja riekteministeriija áigu gulahallat sámedikkiin jođánepmosit

Loga dás duorastaga oanehis ođđasiid.

Li Andersson Opetusministeriössä.
Li Andersson boahtá Anárii 16.8. Son oasálastá skuvlenseminárii ja Ijahis Idja -festiválii. Govva: Mårten Lampén / Yle

Oahpahusminister galleda Anáris – Nuoraidráđi ja sámedikki stivrra ordnen skuvlensemináras 70 oasálasti

Oahpahusminister Li Andersson galleda Anáris bearjadaga, go sámedikki nuoraidráđđi ja stivra ordnejit vuosttas háve sámeáššiid skuvlenseminára ministeriidda, riikkabeaiáirasiidda ja stáhta virgeolbmuide.

Seminára álgá duorasta ja bistá gitta bearjadaga rádjái. Guovttebeaivásaš seminárii leat almmuhan badjel 70 oassálasti, mielde earet eará oahpahusminister Li Andersson, riikkabeaiáirasat ja stáhta hálddahusa virgeolbmot.

Guovttebeaivásaš seminára fáddan leat sámit eamiálbmogin ja sámiid iešráđđen, oahpahus ja oahppamateriála, sámegielat, sámiid vuoigatvuođat, árrabajásgeassin ja giellabeassedoaibma, sosiála- ja dearvvasvuođabálvalusat, sámiid árbevirolaš ealáhusat, sámekultuvra ja nuoraidáššit.

Ijahis idja -festivála áigge ordnejuvvo nuoraide iežas deaivvadanbáiki

Nuoraide ordnejuvvo deaivvadanbáiki Ijahis ija festiválaguovllu olggobealde bearjadaga 16.8. Deaivvadanbáiki, mii lea gárrenávdnasiid haga, ordnejuvvo Anára boares skuvlla šiljus. Anára guovllu Selvä Peli -joavku ordne nuoraide deaivvadanbáikki vai nuorat sáhttet suohtastallat ja deaivat dorvvolaš ollesolbmuid festivála áigge.

– Eastaleaddji gárrenávnnasbarggu Selvä Peli -joavku háliida fállat nuoraide báiki, gos sáhttá festet čielggusin, muitala sámedikki nuoraidráđi De!-prošeavtta bargi Tuuli Miettunen.

Báikki alde sáhttá dolastallat, bassit márffi ja doppe leat dorvvolaš ollesolbmot ja sámegielat bargit, geaiguin sáhttá háleštit festivála áigge. Báikki alde leat earet eará Anára gieldda ja Anára searvegotti nuoraidbargit, Ohcejoga gieldda nuoraidbargi ja sámedikki nuoraidráđđi. Deaivvadanbáikki lea rabas bearjadaga 16.8.2019 diibmu 18:00–24:00.

NRK: Ovddádusbellodaga nuorat evttohit boazodoallorievtti buohkaide

Ovddádusbellodaga nuoraid mielas Norggas bohccuid galggašedje beassat doallat earátge go sápmelaččat.

– Boazodoalu regulerema galggašii ložžet, dadjá Martine Tennholm NRK:ai.

Romssa ja Finnmárkku guovllu nuoraid ságadoalli Ovddádusbellodagas buvttii boazodoalu liberaliserema ovdan NRK lágidan válgaságastallamis Arendalas.

– In oainne das váttisvuođaid jus earátge háliidit doallat bohccuid. Dárkkuhan liberaliseremiin dan, ahte earátge go sápmelaččat galggašedje sáhtit dan dahkat, čuoččuhii Tennholm.

Arendalas dollojuvvon válgadebáhtas buot Davvi-Norgga nuorra politihkkárat eai guottihan Ovddádusbellodaga nuoraid evttohusa, muitala NRK Sápmi. Ovdamearkka dihte Norgga Sámiid Riikkasearvvi nuoraid ovddasteaddji Maren Benedicte Nystad Storslett dajai, ahte boazodoallorievtti viiddideapmi lea sutnje amas jurdda.

Norggas dušše sápmelaččain lea boazodoalloriekti dihto eavttuiguin. Davvin sámi boazodoalloguovllus galgá leat sápmelaš, gean sogas boazodoallu leamaš váldoealáhussan ovdalgo oažžu doallat bohccuid. Máddelabbos Norggas maid eará sápmelaččain lea vejolašvuohta doallat bohccuid.

Riekteministeriija lohpida gulahallat sámedikkiin jođánepmosit sámeáššiin

Riekteminister Anna-Maja Henriksson almmuhii gaskavahku, ahte stáhtaráđi kansliija ja sámediggi ohcet dál heivvolaš áiggi deaivvadeapmái jođáneamos lági mielde. Riekteminister atná buori ovttasbarggu ja gulahallama sámedikki erenoamáš dehálažžan. Ráđđehusprográmmas leat máŋga čuoggá, mat guoskkahit sápmelaččaid sajádaga ja dál lea áigi gullat sámedikki oainnu dain áššiin.

Sámediggi sáddii badjelaš vahku dassái stáhtaráđđái reivve, mainna bivddii jođánis ráđđádallamiid earet eará das, mii guoská sámediggelága ođasmahttima ja válggaid sirdima.

Vuoigatvuođaministeriija dieđihii lea 27.6., ahte riikkabeivviid áigedávvaliid dihte čavčča sámediggeválggaid ii sáhte sirdit.

Varrasamosat: Sápmi

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä