Sápmi |

Oanehaččat: Šaamšiǩ-dokumentárafilbma maŋŋona, Blien čáhcecrossa eurohpámeašttir, sámediggeválggaid evttohasásaheapmi čielgá fargga, rádjegozáhus sirdán bargiid máttás, skuvllat álget ja golledoidima máilmmimeašttirgilvvut

Dá leat vahku vuosttas oanehis ođđasat.

Taiga Festival 2015
Golledoidima máilmmimeašttirgilvvut leat álgán odne vuossárgga 5.8. Tankaváris. Gilvvut bistet lávvardaga 10.8. rádjai. Govva: Eljas Niskanen / Yle

NRK Sápmi: Sámi dokumentárafilbma maŋŋona ruhtadeami dihte

Šaamšiǩ-filbma dahje davvisámegillii Máttaráhku gahpir -dokumentárafilmma almmustahttin maŋŋona. Filbmadahkki Arnstein Mikkelsen Siivet AS -fitnodagas lea sádden Norgga Sámediggái reivve, mainna ohcet filmma gárváneami maŋideami.

Fitnodat lea šaddan rahčat ruhtademiiguin, eaige sii leat ožžon ollislaš ruhtadeami filbmii. Filbmadahkki Arnstein Mikkelsen ovttasbargá Harry Johansen Govas AS -fitnodagain. Filmma maŋideami leat ohcan geassemánu 30. beaivvi 2020 rádjai.

Filbma muitala nuortalaččaid birra.

Áššis muitala NRK Sápmi.

Morten Blien Soađegili čáhcecrossa eurohpámeašttir

Deatnulaš Morten Blien vuittii čáhcecrossa eurohpámeašttirgilvvu Soađegili čáhcecross-gilvvuin. Váldovuoitun lei ruhtavuoitu.

Nubbin eurohpámeašttirgilvvus bođii Antti Holmberg ja goalmmádin Olli Magga.

Soađegili čáhcecross-gilvvut vuddjojuvvojedje mannan lávvardaga 3.8.2019.

Sámediggeválggaid evttohasásaheapmi čielgá vahku siste

Sámedikki válgalávdegoddi čoahkkana duorastaga gieđahallat evttohasásaheami. Evttohaslistu almmustahtto dasto, go válgalávdegoddi lea dan dohkkehan. Sámediggelága mielde evttohasásaheami galgá almmustahttit maŋimustá 21. beaivvi ovdal válggaid nappo dán dáhpáhusas maŋimustá 12.9.2019.

Evttohasásaheapmi nogai mannan bearjadaga. Sámediggeválggat doaimmahuvvojit 2.9.–30.9.2019.

Rádjegozáhuslágádus lea šaddan sirdit bargiid Helsset-Vantaa girdingieddái

Helsset-Vantaa girdingietti mátkejohtolat lea lassánan. Ollislaččat ráji rasttildeamit girddi leat lassánan viđa jagis badjelaš njealji miljovnnas sullii guđa miljovdnii.

Diibmá Helsset-Vantaa girdingiettis olahedje 20 miljovnna mátkkošteaddji ráji.

Lassánan girdinjohtolat oidno maiddái Rádjegozáhuslágádusa doaimmain. Rádjegozáhuslágádus lea šaddan sirdit juoba máŋggaid logiid bargiid eará eanagottiin Helsset-Vantaa girdingieddái jođánit lassánan girdijohtolaga dihte.

– Bargiid meari galget lasihit mátkkošteaddjimeari vástideaddjin. Maŋimuš jagiid mii leat galgan sirdit fávttaid eará eanangottiin doarjut dáid dárkkistusaid, muitala Rádjegozáhuslágádusa rádjedárkkistanovttadaga hoavda Tuomas Laosmaa.

Vássán geasi áigge fávttaid leat sirdán Helsset-Vantaa girdingieddái Lappi, Kainuu ja Davvi-Gárjila guovlluin. Seammás eanangottiid rádjegohcimiid fávttaid mearri lea geahppánan.

Skuvllat álget dán vahkus Eanodagas, Soađegilis ja Roavvenjárggas

Dán vahku álget skuvllat Eanodaga gielddas, Soađegili gielddas ja Roavvenjárggas.

Skuvllat álget gaskavahku 7.8. Soađegilis ja Roavvenjárggas ja duorastaga 8.8. Eanodagas.

Boahtte vahku vuossárgga 12.8. skuvllat álget Ohcejogas ja maŋŋebárgga 13.8. Anára gielddas.

Golledoidima máilmmimeašttirgilvvut Tankaváris

Golledoidima máilmmimeašttirgilvvut álget odne vuossárgga 5.8.2019 Tankaváris, Soađegilis. Mielde leat sullii 450 gilvaleaddji badjel 20 riikkas. Guhkimusas gilvaleaddjit bohtet Japánis, Ođđa-Selánddas, Mátta-Afrihkás ja Davvi-Amerihkás.

Diibmá golledoidima máilmmimeašttirvuođas gilvaledje Slovakias. Tankaváris gilvvut ordnejuvvojedje maŋimuš jagis 2006.

Máilmmimeašttirgilvvut joatkašuvvet gitta lávvardahkii 10.8. rádjai.

Varrasamosat: Sápmi

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä