Sápmi |

Oanehaččat: Svalbárddas jápmán badjel 200 bohcco, Njellima geainnu bajildusbarggut álget čakčamánus, Maxida Märak Allsång på Skansenis ja Anáris juhket nuvttá vázzinsoppiid badjel 64-jahkásaččaide

Dás leat disdaga oanehis ođđasat.

Poro
Boazu Svalbárddas. Arkiivagovva. Govva: M.Watson / AOP

Svalbárddas jápmán badjel 200 bohcco

Norgga Svalbárddas leat gávdnon badjel 200 bohcco, mat leat nelgon jámas. Áššis muitala NRK.

Mannan juovlamánus Svalbárddas arvvii garrasit. Go čáhci deaivvai galbma eatnamii, dat jieŋui garra jiekŋageardin, man vuolde bohccot eai beassan goaivut borramuša.

Dutkit dadjet NRK:i, ahte jápmán eallit leat balddihahtti ovdamearkka das, makkár váikkuhus dálkkádatrievdamis lea lundui.

Njellima geainnu bajildusbarggut álget čakčamánus

Anára Njellima geainnu huksen lea ovdánan, ja dál leat huksemen ođđa šalddi Njellimjoga rastá. Njellima geainnu bajildusbarggut álget čakčamánu álggus.

Johtolatdoaimmahaga dahjege Väylävirasto prošeaktahoavda Keijo Heikkilä dadjá, ahte bajildusbargguid áigot ožžot gárvvisin ovdal dálvvi.

Ođđa geainnu Njellimii huksejit 24 kilomehtera ja lassin Njellimjoga rastá huksejuvvo ođđa šaldi. Geaidnobarggut álge jagi 2018 álggus.

Buohkanassii barggut mákset sulaid 14 miljon euro, ja váldohuksenfitnodat lea GRK Infra Oy.

Maxida Märak Allsång på Skansenis

Ruoŧa sápmelaš rappár ja artista Maxida Märak loaiddasta odne Allsång på Skansenis. Märakii dát leat vuosttaš geardi Solliden-lávddi alde.

– Lea hui somá. Lea earenoamáš fiinnis, ahte iežan genre ovddasteaddji beassá mielde stuorra álbmoga prográmmii.

Allsång på Skansen sáddejuvvo odne 30.7. Yle TV1:žis diibmu 21.00.

Allsång på Skansen lea ruoŧŧelaš dáhpáhus, gos olbmot lávlot ovttas. Dáhpáhus sáddejuvvo njuolggo tv-sáttagin Stockholmma Skansena Solliden-lávddis.

Anáris juhket nuvttá vázzinsoppiid badjel 64-jahkásaččaide

Anáris juhket nuvttá vázzinsoppiid badjel 64-jahkásaš anárlaččaide. Giđđat ahkeolbmuid buresveadjingažadeami oktavuođas muitaledje gielddaráđđehusa mearrádusas skeŋket badjel 64-jahkásaš gieldalaččaide juogo vázzinsoppiid dahje covcciid gápmagiidda.

Vázzinsoppiid juhket árgabeivviid áigge áigodagas 5.8.–16.8.2019 diibmu 8–15.30 Avvila dearvvašvuođaguovddáža čoahkkinlanjas. Vázzinsoppiid juhket daidda, geat ahkeolbmuid buresveadjingažadeamis válljejedje vázzinsoppiid.

Varrasamosat: Sápmi

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä