Sápmi |

Oanehaččat: Tapiola-Länsman válljejuvvon Ohcejoga asttuáiggečállin, Ohcejohkii ohcet ain rektora, Johkamohki márkanat álget ja sámegielat luonddubajásgeassima nannejit

Loga dás duorastaga oanehis ođđasiid.

Kaisa Tapiola-Länsman
Sámedikki nuoraidčálli Kaisa Tapiola-Länsman lea válljejuvvon Ohcejoga gieldda asttuáiggečállin. Govva: Vesa Toppari/Yle

Guldal dás duorastaga Yle Ođđasiid Sámis. Jietna: Yle Areena

Tapiola-Länsman válljejuvvon Ohcejoga gieldda asttuáiggečállin

Ohcejoga gieldda asttuáiggečállin lea válljejuvvon Kaisa Tapiola-Länsman. Ohcejoga gieldda čuvgehusdoaibma mearridii áššis čoahkkimisttis maŋŋebárgga.

Asttuáiggečálli koordinere gieldda lihkadan- ja nuoraiddoaimma ja hálddaša daidda gullevaš fidnuid. Virgái válljejuvvon Tapiola-Länsman lea dál Sámedikki nuoraidčálli virggis. Jos son ii váldde asttuáiggečálli virggi vuostá, virgái válljejit fysioterapevta Aini Lehtonen.

Jotket Ohcejoga skuvlla rektora virggi ohcanáiggi

Golmmas leat ohcan Ohcejohnjálmmi skuvlla ja sámelogahaga rektorin. Buot ohccit leat gelbbolaččat rektora virgái, muhto oktage sis ii máhte sámegiela. Danin Ohcejoga čuvgehuslávdegoddi lea mearridan joatkit virggi ohcanáiggi guovvamánu 22. beaivvi rádjai. Ohcejoga gieldda čuvgehushoavda-rektor Laura Arola muitala, ahte jos gelbbolaš sámegielat olbmot eai oza virgái, de dalle fertejit vihkehallat sáhttetgo válljet rektora, gii ii máhte sámegiela.

Johkamohki márkanat álget

Ruoŧa beale Johkamohkis álget duorastaga árbevirolaš Johkamohki márkanat. Márkanbáiki lea rabas diibmu 10.00–18.00 Ruoŧa áigge duorastagas gitta lávvardahkii.

Márkaniid lassin Johkamohkis lea fállun iešguđetlágan prográmma. Ovdamearkka dihte Ájtte-museas lea duorastaga duodje- ja dáiddaseminára diibmu 12.00–16.50.

Museas lea maiddái oaidninláhkai Anára Sámiarkiivva AIDA-fidnu (Arctic Indigenous Desing Archives) čájáhus. Fidnu lea čohkken Ájtte-museai ja Sámi arkiivii duojáriid materiálaid, main oidno earret eará dujiid plánenproseassa.

Johkamohkis leat dáid beivviid maiddái konsearttat. Doppe loaiddastit earret eará Solju ja Simon Issat Marainen. Lassidieđuid gávdná

Johkamohki márkanat leat lágiduvvon juo badjel 400 jagi. Lassidieđuid gávdná Johkamohki márkaniid neahttasiiddus.

Meahciráđđehus lasiha sámegielat luonddubajásgeassima

Meahciráđđehus áigu fállat sámegielat luonddubajásgeassinbargobájiid dán giđđabaji áigge Anáris, Avvilis, Roavvenjárggas, Vuohčus ja Helssegis. Čakčat doaimma jotket eará guovlluin. Meahciráđđehus lea ráhkkanan lágidit bargobájiid buot Suomas hállon golmma sámegillii, dieđha Meahciráđđehus.

Meahciráđđehusas lea maiddái mihttomearrin almmustahttit ainjuo 50 dieđáhusa sámegillii sihke lundui.fi ja metsa.fi sámegielat siidduin jagi 2019.

Varrasamosat: Sápmi

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä