Sápmi

Ođđasamos dieđut koronavirusis: Smávva ložžemat testtemii rájáin, Anára gielddas boahkuhišgohtet dál 30-jahkásaččaid

Sairaanhoitaja pistää koronarokotteen potilaalle Energia Areenalla Vantaalla. 26.5.2021.
Eanodat ja Ohcejohka boahkuhit 16 jagi deavdán olbmuid, Anár dál 40-jahkásaččaid ja Soađegilli gaskavahku rájes 50-jahkásaččaid. Arkiivagovva koronavirusboahkuheamis. Govva: Jorge Gonzalez / Yle

Yle Sápmi beaiváda dán artihkkalii ođđasamos dieđuid koronavirusa dagahan dilis eandalit davvin.

16.6. dii. 8.00 Smávva ložžemat testtemiid rájáin

Bággotesttenmearrádusat ložžet otne nuoraid oasil. Lappi guovlohálddahusdoaimmahat lea nuppástuhtán mearrádusas Supmii boahti olbmuid bákkolaš dearvvašvuohtadárkkistusas. Otná rájis rájá alde ii dárbbaš šat mannat koronatesttii, juos boahkoheamis lea gullan unnimustá 2 vahku.

Juo okta boahkuhusgeardi reahkká teasttas eretbeassamii. Otná rájis bákkolaš koronateasta hága Supmii besset mais jagis 2005 ja dan maŋŋá riegádan mánát ja nuorat. Vel ikte rádjá leai jahki 2008.

14.6. dii. 14.28 Anáris boahkuhišgohtet 30-jahkásaččaid

Anár gielda dieđihii otne, ahte čuovvovažžan boahkuhišgohtet 30-jahkásaččaid nappo jagis -91 ja ovdal dan riegadan anárlaččaid ja sin, geat leat ássan báikegottis badjel 5 mánu, vaikko eai leatge virggálaččat Anáris girjjiin.

Dasa lassin ain jotkket buot badjel 16-jahkásaččaid boahkuheami, geat gullet riskajovkui 1 dahje 2.

Lassedieđuid ja rávvagiid áiggi várremii gávnnat dáppe.

11.6. dii. 13.30 Dearvvasvuođadárkkistusat ain bákkolaččat rájiid alde

Lappi guovlohálddahusdoaimmahat Avi mearrádus bákkolaš dearvvasvuođadárkkistusain lea ain fámus.

Guovlohálddahusdoaimmahat manná čađa dearvvasvuođa ja buresveadjinlágádus THL ođđa ávžžuhusaid čađa ja árvvoštallá daid váikkuhusaid boahtte vahku áigge. Dárbbašuvvon nuppástusat dahkkojuvvojit álgovahkus.

8.6. dii. 14.04 Eanodat ja Ohcejohka boahkuhit 16 jagi deavdán olbmuid, Anár 40-jahkásaččaid ja Soađegilli ihttáža rájes 50-jahkásaččaid

Sihke Eanodagas ja Ohcejogas boahkuhit juo buohkaid 16 jagi deavdán olbmuid.

Anáris koronavirusboahkuheapmái sáhttet dál almmuhit iežaset buot 40 jahkásaččat gielddalaččat. Soađegilis fas ihttáža 9.6. rájes boahkuheapmái sáhttet almmuhit iežaset buot 50 jahkásaččat.

Riskajoavkkuide gullevaš olbmot sáhttet ain fitnat váldimen boahku, jus dan ii leat vel váldán.

8.6. dii. 7.21 Ráđđehus čoahkkána liigečoahkkimii mearridit restoráŋŋaid ráddjehusaid ložžemiin

Ráđđehus almmuha odne, maid dat mearrida restoráŋŋaid koronaráddjehusaid ložžemiin.

Ložžemat váikkuhit maid dáhpáhusaide, dasgo epidemiija vuođđodásis stuorámus oasis Suomas eai šat boađe leat čohkkansaji- ja beavdegáibadus olgun.

Restoráŋŋat sáhttet de fas doaibmagoahtit maid almmolaš dáhpáhusaid oktavuođas. Vuođđodási guovlluin alkohola sáhtášii vuovdit gitta ovtta rádjái idjii, ja fas beasášii dánsut ja lávlut karaoke.

Ráđđehus čoahkkana liigečoahkkimii mearridit dáin ložžemiin odne maŋŋebárgga.

4.6. dii. 7.47 Ohcejogas boahkuhišgohtet dál 16-jahkásaččaid

Ohcejogas koronavirusboahkuheapmái sáhttet dál almmuhit iežaset buot 16 jagi deavdán gieldalaččat.

Boahkuheapmái sáhttá almmuhit iežas árgan maŋŋebárggas bearjadahkii diibmu 12.30–15.30 telefon bokte nummirii 040 181 0288. Boahkuhanáiggi fidne sullii guovtte vahku geahčái áiggivárremis.

Ohcejogas leat anus mRNA-boahkut nappo Moderna ja Pfizer-Biontech.

4.6. dii. 7.45 Njávdáma rádjá rahppojuvvo otne

Njávdáma rádjá rahpasa otne bearjadaga diibmu 13.00 Norgga beallái. Dás ovddos guvlui rádjá lea rabas Suoma áigge diibmu 9.00–21.00.

Anár gielda lea ordnen báikki ala koronatestenbálvalusa, mii lea rabas diibmu 10.00–18.00 árgabeivviid ja lávvardagaid ain jo jonssot rádjai. Eará áiggiid bálvala Avvila dearvvašvuođaguovddáš.

Go boahtá Supmii, de galgá deavdit skovi mas jearahit dearvvašvuhtii laktáseaddji gažaldagaid. Dát lea oassin Lappi guovlohálddahusdoaimmahaga mearrádusa, man mielde buohkat geat bohtet riskkariikas Supmii, galget oassálastit bákkolaš dearvvašvuođadárkkisteapmái. Dárkkisteapmi dárkkuha praktihkas koronateastta.

Dearvvašvuođadárkkisteapmi ii goittotge guoskka ovdamearkka dihte sápmelaččaid, geat rasttildit rájá sámi ealáhusa dahje kultuvrra dihte.

Dán rádjai Njávdáma bokte lea beassan Supmii, muhto ii Norgii, dasgo rájá oktavuođas ii leat leamašan koronatestenvejolašvuohta.

Lassedieđuid áššis gávnnat Anára gieldda neahttasiiddus.

Loga maid: Yle Sámi koronačuovvoleapmi 4.6. rádjai

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä