Sápmi

Ohcejotnjálmmi ja Gáregasnjárgga ođđa skuvllat leat gárváneamen áigetávvalis – Njuorggáma ođđa skuvlla huksenplánat eai leat ovdánan

Utsjokisuun uusi koulu
Govva: Tuomo Laiti / Yle

Čakčat besset Ohcejotnjálmmi ja Gáregasnjárgga skuvlalaččat ja skuvllaid bargit ođđa skuvlavisttiide.

Ohcejotnjálmmi ođđa skuvlaráhkkanus lea gárvvásmuvvamin áigetávvalis. Huksen barggut álge jahki dassái geassit ja skuvla beassá álgit ođđa lanjain čakčat.

Ohcejoga gielda ja huksenfitnodat Lehto Group vuolláičálle diibmá birrasiid njeallje miljovnna árvosaš soahpamuša ođđa skuvla- ja máŋggadoaimmadálu huksemis Ohcejohnjálbmái.

Ohcejoga gieldda giddodathoavda Markku Porsanger muitala, ahte huksenbarggut leat ovdánan bures, eaige stuorát váttisvuođat leamaš. Huksenfitnodat bekkii diibmá medias heittogit huksejuvvon skuvlavisttis Mátta-Suomas.

– Dat lea mannan nu bures go dat sáhttá dákkár stuorra huksendoaimmas, dadjá Porsanger.

Ođđa skuvlaráhkkanussii fárrejit vuođđoskuvlla lassin maid beaivedikšu ja logahat.

Jagi álggus gárvvásmuvai Ohcejoga logahaga ohppiid várás studeantavisti skuvlaguovddáža lahkosii.

Utsjoen opiskelija-asunnot
Ohcejoga logahaga oahppiid várás dárkkuhuvvon studeantavisti gárvvásmuvai álgojagis 2020. Govva: Vesa Toppari / Yle

Gáregasnjárggage ođđa skuvlavistti ožžot atnui čavčča áigge

Gáregasnjárggage ođđa skuvlavisti lea gárvvásmuvvamin dán čavčča. Dange hukse Lehto Group.

Huksenbarggut álge mannan čavčča ja ulbmilin lea, ahte ođđa vistti livčče gárvvis skuvlla atnui borgemánu loahpas, muitala Porsanger.

– Danin leige skuvla sirdojuvvon álgit vehá maŋŋelis, de Gáregasnjárggas gerget ođđa skuvlavistái. Eai dárbbaš leat eará sajiin, eandalit dan boares skuvlla bealde nu guhkes áigge.

Ohcejoga gielddas skuvlabargu álgá dán čavčča sullii vahku árat go diibmá. Ođđa lohkanbadji álgá 20.8.2020. Diibmá skuvlabargui álge jo 12.8.2019.

Markku Porsanger
Ohcejoga gieldda giddodathoavda Markku Porsanger muitala, ahte ođđa skuvllaid huksenbarggut Ohcejotnjálmmis ja Gáregasnjárggas leat ovdánan bures, eaige stuorát váttisvuođat leamaš. Govva: Laura Pieski / Yle

Njuorggáma ođđa skuvlla huksenplánat eai leat ovdánan

Muhto Njuorggán lea vel gažaldatmearka, muitala Ohcejoga gieldda giddodathoavda Markku Porsanger.

– Midjiide lea boahtán fálaldat gal, muhto ii leat lávdegoddi vel dahkan mearrádusa. Jos dat dahká mearrádusa de mii álgit válbmet nu, ahte čakčat álgá maiddái Njuorggámis skuvlla huksen.

Muitaleimmet miessemánus, ahte Njuorggáma máŋggadoaimmadálu huksen ii beassan johtui vuosttas fálaldatgilvvu maŋŋá. Gilvu čájehii, ahte huksengolut orrot vuorddekeahttá badjánan ja manne badjel dan, mii lei várrejuvvon budjeahtas.

Njuorggáma máŋggadoaimmadálu budjeahtta lea sullii 1,6 miljon euro. Dasa gullá buot, eanaliggema ja viessogálvvuid ráje.

Gieldda teknihkalaš lávdegottis lea čoahkkin otne bearjadaga, muhto áššelistás ii goit oidno Njuorggáma máŋggadoaimmadálu huksenplána.

Posanger goit jáhkká, ahte Njuorggámii ožžot ođđa skuvlavistti boahtte gease ovdal skuvllaid álgima.

Sáhttágo boares skuvlavisttis doalvut maidige ođđa skuvlavistái?

Jagis 2018 Ohcejoga boares skuvlavisti gurrejuvvui sisáibmováttisvuođaid dihte. Skuvlalaččaide ohce eará skuvlalanjaid. Skuvlaguovddáža sisáimmu dutke ja gávnnahedje boares skuvlavisttis stuorra ja viiddes váttisvuođaid, ovdamearkka dihte lássaullu lei beassan skuvlalanjaid sisáibmui.

Dábálaččat dákkár dáhpáhusain sáhttá geavvat nu, ahte buot gálvvut ja dávvirat, mat boares visttis leamaš, gártet hilgut ja bálkestit eret.

Porsanger lea várrugas váldit beali dasa, mo Ohcejotnjálmmi skuvlaguovddáža boares gálvvuiguin ja dávviriiguin áigot rassat.

– Dihto gálvvuid sáhttá buhtistit áibbas bures ja doalvut, muhto dan ferte árvvoštallat juohke biergasa ja tiŋgga buohta sierra álo, ahte mii dat lea boahttevuohta das, árvala Porsanger.

Muitaleimmet miessemánu loahpas Yle ođđasiin, ahte oahpaheaddji Anni Ahlakorpi morašta mo geavvá divrras ja hárvenaš sámegielat sátnegirjjiide, gártetgo bálkestit daid.

– Dat mii lea dieđus veahá hástaleaddji, ahte mo mii oažžut dasto ođđa materiálaid daid sadjái ja mainna ruđain.

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä