Sápmi |

Oikaisu keskiviikon 13.2.2019 Yle Ođđasat ja Ođđasat -lähetyksissä kerrottuun uutiseen

Tarkennus uutiseen, joka koski yksityismetsien hakkuita saamelaisten kotiseutualueella.

Yle Linkkitorni ja lippu.
Govva: Derrick Frilund / Yle

Yle Ođđasat ja Ođđasat -lähetyksissä kerroimme helmikuun 13. päivä, että Hammastunturin paliskunta ei vastusta metsänhakkuita yksityismetsissä. Hammastunturin paliskunta on kuitenkin lähettänyt tammikuussa tiedotteen, jossa paliskunta vastustaa Inarin yhteismetsän hakkuusuunnitelmia Pasasjärven alueella Inarissa. Paliskunta arvostelee tiedotteessaan Inarin yhteismetsän aiemmin toteuttamien metsänhakkuiden toteuttamistapaa ja maanmuokkauksia.

Hammastunturin paliskunta ei kuitenkaan vastusta hakkuita kaikissa yksityismetsissä.

Varrasamosat: Sápmi

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä