Sápmi |

ON olmmošriekteáittardeaddji doaimmahat ávžžuha Suoma ráđđehusa ráđđádallat vel sápmelaččaiguin meahciráđđehuslágas

Mii leat fuolas, ahte dálá evttohus meahciráđđehusas geahnohuhttá sákka sámiid eamiálbmotrivttiid sin árbevirolaš eatnamiid ja luondduriggodagaid ektui, ON olmmošriekteáittardeaddji doaimmahat cealká. Dat addá seammá cealkámušas ávžžuhusaid maiddái Brasilia stáhtii.

YK:n logo.

Ovttastuvvan Našuvnnaid olmmošriekteáittardeaddji doaimmahat ávžžuha Suoma ráđđehusa ráđđádallat vel sápmelaččaiguin meahciráđđehuslágas.

– Mii leat fuolas, ahte dálá evttohus meahciráđđehusas geahnohuhttá sákka sámiid eamiálbmotrivttiid sin árbevirolaš eatnamiid ja luondduriggodagaid ektui.

ON olmmošriekteáittardeaddji doaimmahat lea fuolas das, ahte meahciráđđehuslága ođasmahttimis eai leat váldán vuhtii sámiid friija, ovddalgihtii ja informerejuvvon miehtáma. (eŋg. free, prior and informed consent)

– Mii ávžžuhit Suoma ráđđehusa ráđđádallat sámiiguin viidásabbot dainna ulbmiliin, ahte sihkkarastit sámiid friija, ovddalgihtii ja informerejuvvon miehtama, ovdalgo ráđđehus dohkkeha ja ollašuhttá láhka- dahje hálddašandoaimmaid, mat sáhttet váikkuhit sámiide. Ráđđehus galgá maid sihkkarastit áššáigullevaš suodjemekanismmaid, ON cealká.

Sámediggi ja eará sámedoaibmit, dego sámebálgosat ja sámesearvvit leat ain gáibidan ráđđádallanvejolašvuođa meahciráđđehuslága ođasmahttima oktavuođas ja nu gohčoduvvon sámečuoggáid máhcaheami meahciráđđehusláhkii.

ON olmmošriekteáittardeaddji doaimmahat addá seammá cealkámušas ávžžuhusaid maiddái Brasilia stáhtii.

Varrasamosat: Sápmi

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä