Sää´mjânnam |

Oulu universiteeʹtt Giellagas instituuttâst älgg nuõrttsääʹm aaunâsmättjummuž nuʹbb vuâra

Ođđ aaunâsmättjummuž uʹvdde vuäittmõõžž čiŋŋlâʹtted nuõrttsääʹmǩiõll mättjummuž.

Eino Koponen
Oulu universiteeʹtt lehttor Eino Koponen. Govva: Vesa Toppari / Yle

Oulu universiteeʹtt giellagas-instituuʹtt riâšš pueʹtti täʹlvva nuõrttsääʹm aaunâsmättjummuž. Aaunâsmättjummuž riâšše ååʹnn nuʹbb vuâra. Ođđ aaunâsmättjummšid vuäitt ooccad jõs lij tuejjääm vuâđđmättjummuž ouddâl.

– Ääiʹjab mättˈtjummužid da teʹl vueiʹtlvânji jeeʹres oummuid ǩeäiʹd äʹšš vuäitči kuõskkâd, riâššât pueʹtti eeʹjj ǩiiđâst äälʹjeel oʹđđest täid aaunâsmättjummuž, mušttal universiteeʹtt lehtorr Eino Koponen.

Vuâđđmättjummšaid spraavi Anna Lumikivi lij ooccam aaunâsmättjummužže.

– Leäm juʹn ooccam taʹlles ko kuʹllem štõ tät algg eʹpet ni tiõttlõs leʹjjim nuʹtt rämmas štõ ååʹn mon ooccâm tõid, mušttal Lumikivi.

Mättʼtõõđ rieʹššeš jeänaš ougglestmättʼtõssan jeäʹǩǩäin. Tän diõtt täin ǩeäk lie peeiʹvid tuejjast lij vuäittmõš vuäššõõttad mättˈtõõžžid.

Mättõš obbvuõtt lij veeidasvuõttneen 35 mättjemceäkldõõzz štõ tõʹst lie 7 viiʹđ mättjemceäkldõõzz kuurs.

– Muu miõlâst tõt lij samai šiõǥǥ ko jõs lij nåkam peiʹvv štõ jiõk piass tõid čiâssid, vuäitak kuvddled täid mâʹŋŋlest, tõt lij samai šiõǥǥ, mušttal Lumikivi.

Ooccâmääiʹj tän mannu loopp räjja

Šuurmõs vueʹss aaunâsmättjummuž kuursin lie juäʹtǩǩ vuâđđmättjummšid. Ođđ siizzkõõzz lij teäđast pueʹttmen. Ǩiõll vaarvuâlažvuõđ, jeälltem da ǩeerjlaž da njäälmlaž äʹrbbvuõđ lie nåkam kuurs koin ij leäkku vaʹstteei vuâđđmättjummšin.

Lumikivi miõlâst mättʼtõõttmõš lij leämman miõllǩiõddvas da lie jiânnai ođđ aaʹššid mâiʹd son lij mättjam.

– Muu miõlâst lij samai miõllǩieʹssi. Leäm mättjam samai jiânnai ođđ aaʹššid da vuârdam štõ fiʹttjam pueʹrben štõ mäʹhtt vueiʹtted õuddmiârkkan tueʹjjeed ođđ saanid sääʹmǩiõʹle da mõõn diõtt ââʹnnep tän saan tän ciâlkkjest da nuʹtt ooudas.

Puk kuurs siiskâž da teâđ kaunnu oocâmlomaaǩǩest da tän kaunnu Oulu universiteeʹtt interneʹtt seeidin. Ooccâmäiʹǧǧ poott 26.10.2018.

– Muʹst vuäitt kõõččâd vuäʹppõõzz e-pååʹšt pääiʹǩ lebe teʹlfoonin, mušttal Eino Koponen.

Varrasamosat: Sää´mjânnam

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä