Sápmi |

Ovdajienasteami bohtosat Lappi válgabires: Maijala ja Torvinen gahččamin eret riikkabeivviin

Ovdajienaid vuođul stuorámus bellodat riikkabeivviin livččii Suoma sosiálademokráhtalaš bellodat, nubbin Olgešbellodat Kokoomus ja goalmmádin Vuođđosuopmelaččat.

Lappi riikkabeaiáirasat Markus Lohi, Katri Kulmuni, Mikko Kärnä, Markus Mustajärvi, Johanna Ojala-Niemelä, Kaisa Juuso ja Heikki Autto.
Govva: Yle

Lappi válgabires stuorámus bellodat lea guovddáš 3 báikkiin. Vuođđosuopmelaččat, olgešbellodat, gurut ja sosiálademokráhtat livčče ovdajienastemi mielde oažžumin ovtta riikkabeaiáirasa čađa Lappi válgabires.

Riikkabeaiválggaid jienain Lappi válgabires leat dál sullii 60 proseantta rehkenastojuvvon.

Ovdajienaid vuođul stuorámus bellodat riikkabeivviin livččii Suoma sosiálademokráhtalaš bellodat, dat oaččui 19,1 proseantta ovdajienain ja 41 báikki.

Nubbin stuorámus ovdajienasteami mielde livččii Olgešbellodat Kokoomus 17,2 proseanttain ja 38 báikkiin. Goalmmádin ovdajienasteami vuođul šattašii Vuođđosuopmelaččat 15,1 proseanttain ja 33 báikkiin.

Maŋŋebárgga nohkan ovdajienastusas jienastedje eanet go mainge ovddit riikkabeaiválggain. Ovddalgihtii jienas adde badjel 1,5 miljovnna suopmelačča.

Lappi válgabires guovddáš stuorámus

Lappi válgabires stuorámus bellodat ovdajienasteami vuođul lea guovddáš, mii oččošii golbma báikki Lappi válgabires.

Olgešbellodat Kokoomus, gurut, vuođđosuopmelaččat ja sosiálademokráhtat oččošedje buot ovtta ovddasteaddji čađa.

Ođđa áirrasin Kaisa Juuso – Maijala ja Torvinen gahččamin eret

Ovdajienasteami mielde čađa livččii Lappi válgabires mannamin Katri Kulmuni (guovddáš), Mikko Kärnä (guovddáš), Markus Lohi (guovddáš), Markus Mustajärvi (gurut), Kaisa Juuso (VS), Johanna Ojala-Niemelä (SD) ja Heikki Autto (olgeš).

Ovdajienasteami mielde Lappi válgabires riikkabeivviin eret gahčašii Eeva-Maria Maijala (guovddáš) ja Matti Torvinen (Alit boahttevuohta).

Ođđa riikkabeaiáirrasin čađa livččii mannamin vuođđosuopmelaččaid Kaisa Juuso Tornios, Heikki Autto Roavvenjárggas ja Mikko Kärnä Anáris.

Sáhtát čuovvut válgabohtosa čujuhusas vaalit.yle.fi (sirdásat eará bálvalussii).

Varrasamosat: Sápmi

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä