Sápmi |

Oza fárrui Yle Válgasuffái ja bovde riikkabeaievttohasa ruktosat!

Yle ordne Suoma riikkabeaiválggain ođđalágan válgaságastallanprográmma, mii govvejuvvo jienasteaddjiid ruovttuin.

Video: Kahvikuppeja pöydällä, sohva taustalla
Yle Válgasuffá reklámavideo.

Yle ordne Suoma riikkabeaiválggain ođđalágan, intiima válgaságastallanprográmma, Válgasuffá.

Prográmma govvejuvvo suopmelaččaid ruovttuin. Válgasuffáruovttuid ássit válljejit fáttá ja ságastallet das ovttas riikkabeaievttohasaiguin iežaset ruoktosuffá alde.

Yle Válgasuffáide sáhttá ohcat fárrui dán vahku sotnabeaivvi, ođđajagimánu 13. beaivvi rádjai.

– Fárrui sáhttá ohcat, vaikko ii dieđášii politihkas maidige. Lea doarvái, jos lea beroštuvvan fáttás, mas hálida ságastallat evttohasaiguin, muitala Válgasuffá vástideaddji buvttadeaddji Sinikka Tuomi Yles.

– Dárkkuhus lea gávdnat miellagiddevaš fáttáid ja oainnuid, main suopmelaččat hálidit hállat válggain. Dat sáhttet leat globálat dahje huige báikkálaš, válgabiire guoskkaheaddji áššit, Tuomi joatká.

Kahvikuppeja pöydällä, sohva taustalla
Govva: Jarno Tahvanainen / Yle

Yle govve oktiibuot 12 Válgasuffá-prográmma, ovtta guđege válgabiires, earret Ålánddas.

Válgasuffái sáhttá ohcat dáppe. Válgasuffáid govvemat álget guovvamánus, go prográmma oassálastit leat válljejuvvon. Juohke ságastallamis ráhkaduvvo 15 minuhta guhkkosaš prográmma.

Suoma riikkabeaiválggat leat cuoŋománu 14. beaivve. Válgasuffá-prográmmaid beassá geahččat Yle Areenas njukčamánu rájes.

Varrasamosat: Sápmi

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä