Saame |

Paliskuntain yhdistys: "Saamelaiskulttuurin heikentämiskielto olisi suotavaa palauttaa metsähallituslakiesitykseen"

Paliskuntain yhdistys pelkää, että uudessa metsähallituslaissa Metsähallituksen toimintaa koskevat yhteiskunnalliset velvoitteet ovat jäämässä sopimuksenvaraiseksi. Yhdistys myös vaatii, että poronhoitolain mukainen neuvotteluvelvoite tulisi täyttää lakiuudistustyössä ennen lain viemistä eduskuntaan siten, että paliskunnille järjestettäisiin tilaisuus asiasta neuvotteluun.

Anne Ollila
Paliskuntain yhdistyksen toiminnanjohtaja Anne Ollila. Kuva: Anneli Lappalainen / Yle

Paliskuntain yhdistys pelkää, että Metsähallituksen toimintaa koskevat yhteiskunnalliset velvoitteet ovat jäämässä sopimuksenvaraiseksi metsähallitusuudistuksessa.

Paliskuntain yhdistys toi oman näkemyksensä esille metsähallitusuudistuksen kuulemistilaisuudessa Rovaniemellä perjantaina.

– Esityksessä jäi edelleen epäselväksi, miten yhteiskunnallisten velvoitteiden toteutuminen kokonaisuudessaan tullaan uuden organisaatiomallin alla varmistamaan. Jos vastuu jää yksin julkisista hallintotehtävistä vastaavan viranomaisyksikön varaan, on vaara, että alueelliset ja paikallisen tason yhteensovittamismallit ja käytänteet vaarantuvat, paikalliset neuvottelukulttuurit ja toimintamallit hankaloituvat ja tarpeeton byrokratia lisääntyy, Paliskuntain yhdistys lausuu.

Paliskuntain yhdistys vaatii, että yhteiskunnalliset velvoitteet kirjataan osaksi lakia.

– Metsähallituksen liikelaitoskonsernia koskevat yhteiskunnalliset velvoitteet tulisi kirjata osaksi perustettavan valtion metsätalousyhtiön lakisääteisiä velvoitteita.

Vaativat saamelaiskulttuurin heikentämiskiellon palauttamista lakiehdotukseen

Paliskuntain yhdistys näkee, että saamelaiskulttuurin heikentämiskielto pitäisi palauttaa lakiehdotukseen.

– Saamelaiskulttuurin heikentämiskielto olisi suotavaa palauttaa esitykseen saamelaiskulttuurin toimintaedellytysten turvaamiseksi.

Paliskuntain yhdistys painottaa, että Metsähallitusuudistus vaikuttaa suuresti kaikkiin paliskuntiin. Metsähallituksen ja paliskuntien yhteistyö ei saa uudistuksen myötä heikentyä.

– Metsien talouskäyttö poronhoitoalueella vaatii sujuvaa yhteistyötä, selkeää lainsäädäntöä ja toimivia instituutionaalisia rakenteita neuvottelumenettelyiden pohjaksi. Metsähallituksen uudelleenorganisointia koskeva lakiuudistus ei saa vaarantaa tai tehdä tyhjäksi näitä käytänteitä.

– Poronhoidon ja metsätalouden sekä muun elinkeinotoiminnan ja luonnon virkistyskäytön yhteensovittamisen edellytykset tulee turvata lakiuudistuksessa. Neuvottelu- ja päätösvaltaa ei pidä etäännyttää käytännön toimijoista ja aluetasolta, Paliskuntain yhdistys sanoo.

"Paliskunnille tulisi järjestetää tilaisuus neuvotteluun"

Yhdistys muistuttaa myös poronhoitolaissa säädetystä neuvotteluvelvoitteesta paliskuntien kanssa ja vaatii, että paliskunnat pääsevät vielä neuvottelemaan metsähallitusuudistuksesta.

– Suunnitellessaan valtion maita koskevia, poronhoidon harjoittamiseen olennaisesti vaikuttavia toimenpiteitä, valtion viranomaisten on neuvoteltava asianomaisen paliskunnan edustajien kanssa. Poronhoitolain mukainen neuvotteluvelvoite tulisi täyttää lakiuudistustyössä ennen lain viemistä eduskuntaan siten, että paliskunnille järjestettäisiin tilaisuus asiasta neuvotteluun. Valtionmaita koskevan toiminnan laaja uudistus koskettaa kaikkia paliskuntia, Paliskuntain yhdistys lopettaa.

Tuoreimmat: Saame

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä