Sápmi |

Pirita Näkkäläjärvi Yle Sámi hoavdan

Yle Sámi hoavdan lea nammaduvvon ekonoma Pirita Näkkäläjärvi. Näkkäläjärvi álggaha virggis golggotmánu vuosttas beaivve.

Pirita Näkkäläjärvi Govva: Yle / Vesa Toppari

34-jahkásaš Pirita Näkkälärvi sirdašuvvá Ylei Metso Oyj strategiijahoavdda barggus. Dan ovdal son lea bargan earret eará fitnodatgávpehoavdan Nokias ja analyhtan Merrill Lynch -investerenbáŋkkus Londonis.

Mediabarggus Pirita Näkkäläjärvis lea vásáhus sihke Yle Sámi ođasdoaimmaheaddjin ja várreođashoavdan. Son lea bargan maid oaivedoaimmaheaddjin Helssega gávpeallaskuvlla studeantagotti Kylteri-bláđis. Näkkäläjärvi lea eret Anáris.

Pirita Näkkäläjärvi bivdá stáhtaráđis earu doaimmainis sámedikkis. Son lea doaibman sámedikki lahttun, stivrralahttun ja kulturlávdegotti várreságadoallin.

Näkkäläjärvi lohká, ahte nammadeami maŋŋá su rolla sámeservodagas muhttašuvvá oalát.

- In sáhte šat joatkit sámeálbmoga ovddasteaddjin, go jođihišgoađán bealekeahtes ja sorjjasmeahttun media.

Näkkäläjärvi guođđá maid eará luohttámušdoaimmaidis sihkkarastindihte sorjjasmeahttunvuođas.

Yle Sámi guhkesáigásaš hoavda Juhani Nousuniemi báhcá ealáhahkii golggotmánus.

Nana duogáš váikkuhii válljemii

Yle ođas- ja áigeguovdilissáddagiid jođiheaddji Atte Jääskeläinen dadjá, ahte Yle Sámi hoavdan ledje ohccit miehtá Suoma ja vel eará davviriikkainge.

- Ođđa hoavdda válljemis deattuhedje dan, ahte Pirita Näkkäläjärvis lea nana hállu ovddidit Yle Sámi doaimma ja vásáhus bargguid jođiheames, čilge Atte Jääskeläinen.

- Mii hálidit ovddidit Yle Sámi doaimma ja buot min njunuš evttohasain ledje seammasullasaš jurdagat. Nuoraide ja sámeguovllu olggobeallái galggašii bastit fállat buoret bálvalusaid, dadjá Jääskeläinen.

Vaikko jurdda ja hállu lea boahtteáiggis ovddidit Yle Sámi doaimma, de ođas- ja áigeguovdilissáddagiid jođiheaddji ii lohpit eanet ruđa.

- Ságastallamiin vuolggačuokkis lei das, ahte leago dálá fálaldagas juoga, man sáhttá rievdadit. Rievdademiid ii dárbbaš álot smiehttat resurssaid buohta, Jääskeläinen.

Yle Sámi 18 bargi doaimmahus Anáris buvttada iežas radiokanálii máŋggabealat prográmma davvisáme-, anáraš- ja nuortalašgillii. Yle Sápmi doaimmaha maid televišuvdnii sámegielat ođđasiid ja mánáidprográmma.

Varrasamosat: Sápmi

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä