Säämi

Poccuuh kiksen Avveel markkânist – vuoijâmrido aiđuu, vâi poccuuh iä monâččii tohon

porot
Poccuuh kuávdoo Avveel markkân. Govva: Erkki Gauriloff / Yle

Avveelpalgâs puásuiiššeed tuáivu, et forgâ poccuuh vyelgih kuobbârij maajeeld meddâl siijdâst.

Taan-uv keesi poccuuh láá lam markkânijn. Avveel markkânist kolgii áiđuđ vuojadâmrido, amas poccuuh iä peesâ tohon. Tooleeb poccuuh láá Avveel siijdâst meid ovdâmerkkân nyeskidâm valastâllâmkiedi.

Äšši puáhtá maaŋgâlágánijd jurduid sijdâlij kooskâst. Motomijd äšši lii hárdám nuuvt, ete tast lii šoddâm stuorrâ savâstâllâm sosiaallâš mediast.

Ohtâ čuolmâsaje Avelist lii lamaš vuojâmriddo, kost poccuuh láá jottáám já nyeskidâm. Tääl tot lii áiđum.

Aanaar kieldâ pirâsoovtâduv hovdâ, kiän pargon kulloo pirâstiervâsvuođâ tärhistem, Minna Saramo-Nissilä muštâl, et tääl riddo lii čorgejum já lippusijmáäiđi rahtum.

– Ijhân tot lah hitruu, jis riddoost láá poccui pooškah, mut ain toh poccuuh láá lamaš tobbeen, ige ovdil lah kullum, et tot ličij mihheen stuorrâ vädisvuotâ, muštâl Saramo-Nissilä.

Avveel vuoijâmriddoost kávnojeh hiivsigeh, roskeliteh já kárvudâttâmsyejeh. Rido tärhisteh algâkeesist já jyehi ohhoost, et tot lii čurgâd já torvolâš. Čääsi putesvuođâ meid tärhisteh.

– Mottoom poccuupoškâ ij lah nuuvt varâlâš, kal tohon tuástá moonnâđ vuoijâđ, loppeed Saramo-Nissilä.

Kuldâl Minna Saramo-Nissilä, toimâtteijen Jarmo Siivikko Jietna: Jarmo Siivikko / Yle

Avelist láá tuše motomeh sajeh aiđum onnáá peeivi

Avveel aiđum valastâllâmkiädán láá taan keesi peessâm poccuuh, ko verájáš lii lamaš áávus. Taat lii vuossâmuš keesi, ko poccuuh pessii valastâllâmkiedi ääiđi siisâ.

Aanaar kieldâ astoäigičällee Mervi Urpilainen muštâl, ete poccuuh láá puáttám verájáást siisâ tego ulmuuh-uv.

– Mist lijjii algâ keesist verájááh áávus, vâi ulmuuh uáinih et valastâllâmkieddi lii áávus, muštâl Urpilainen.

Vahâgeh iä lah tađe stuárábeh, ko ete pooškâid já kuužâid kalga čurgiđ tobbeen meddâl, iätá Urpilainen.

Tääl láá verájááh pieijum oppeed kiddâ já poccuuh iä peesâ tohon. Ovdebij keesij verájááh láá lamaš kiddâ já poccuuh láá talle pááccám parkkisajan.

Mervi Urpilainen
Mervi Urpilainen valastâllâmkiedist, kuus iä innig poccuuh peesâ ko verájááh láá piäjum kiddâ. Govva: Erkki Gauriloff / Yle

Kuldâl Mervi Urpilainen. Jietna: Erkki Gauriloff / Yle

Siijdâalmaah lává huolâst siijdâ putesvuođâst

Poccuuh láá ain lamaš Avveel markkânist, mutâ taan keesi eenâb ko kuhes ááigán.

Avveelliih iäláttâhalmaah Ilpo PaananenPekka Pekkala iävá lijkkuu toos, ete markkânist poccuuh pälgih. Paananen lâi mottoom peivi tassaaš iällám ryevdikäävpist já hirmástum haajâst mii tobbeen lâi.

– Muu mielâst poccuuh iä soovâ markkânân, ko toh hettejeh jotolâh ja paškeh kaavpij já toimâttuvâi uuvsâi oovdân. Kal toh kolgâččii leđe mottoom eres saajeest, arvâl Paananen.

Sun tuáivu, et taid poccuid tuálvuččii meddâl já talle čohčuv kodáččii taid, nuuvt et toh iä talle čuávuváá ive kuittâg innig taah siämmááh poccuuh puáđáččii. Tast lii saahâ meid putesvuođâst.

– Pooškah joteh ulmui kammuin kavpij siisâ já meid autoid, taat ij lah muu mielâst hiävulâš hommá, muštâl Paananen.

Pekka Pekkala muštâl, maht sun tovle 1950-lovvoost lâi vuošâmin kähvi išedijd, ko sij rahtii ääiđi pirrâ Avveel markkân nuuvt, et päikkielleeh iä peesâ miäcán já poccuuh iä peesâ siijdân.

– Laahahân lii muttum toi aaigijn já val nuuvt, et tot lii hiävulâš puásuiulmuid, iätá Pekkala.

Pekka Pekkala muštoot val, et taat puáhtá orroođ nuuvt, et sun lii puásuituállei vuástá, mut ij tot lah nuuvt. Kalgâhan pennuu läiđejeijee-uv nuurrâđ pennus pooškâid markkânist meddâl.

Kuldâl Pekka Pekkala já Ilpo Paananen. Jietna: Erkki Gauriloff / Yle

Palgâseh já palgâsijovdâsume irátteh išediđ maht pasteh

Avveelpalgâs puásuiiššeed Ari Kustula muštâl, et sij láá irâttâm tuálvuđ poccuid meddâl markkân kuávdáást, mut ain toh puátih maassâd.

Sun tuáivu, et taat kikse nohá forgâ.

– Tääl oro, ete ko kuobbâreh šaddeh, te poccuuh vyelgih meddâl siijdâst, arvâl Kustula.

Kuldâl Ari Kustula. Jietna: Anja Kaarret / Yle

Kaksi herkkutattia metsässä.
Forgâ poccuuh vyelgih kuobbârij maajeeld meddâl siijdâst. Govva: Katri Mannonen/ Yle

Poccuuh táttuh leđe jyehi sajeest kiksen keessiv. Palgâsijovdâstuumeest Anne Ollila muštâl, et palgâseh kalgeh áiđuđ taid paaihijd, kost šoddâdeh viljâlemšaddoid. Táválâš päikkišadoi šoddâdeijee kalga jieš áiđuđ šadoidis, jis haalijd, et poccuuh iä pilled toid.

– Talle ko láá keessiv ennuv tivreh, te poccuuh táttuh puáttiđ sijdâpaihijd, ko tobbeen láá ucceeb tivreh já jááldub, muštâl Ollila.

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä