Sápmi |

Riikkabeivviid sáhkaalmmái Antti Rinne deaivvadii Sámedikki stivralahtuiguin – “Buorre signála, ahte leat jo dán muttus ráđđádallamiid fárus”

Sámedikki ovddasteaddjit leat maid beassan buktin ovdan sámeáššiid ráđđehusráđđádalliide.

Nilla Tapiola, Tiina Sanila-Aikio, Antti Rinne, Heikki Paltto, Tuomas-Aslak Juuso ja Pentti Pieski
Nilla Tapiola, Tiina Sanila-Aikio, Antti Rinne, Heikki Paltto, Tuomas-Aslak Juuso ja Pentti Pieski deaivvadedje vuossárgga Helssegis. Govva: Pentti Pieski / Priváhtta

Ráđđehusgulaskuddan lea meattá ja vihtta bellodaga nappo SDB, Guovddášbellodat, Gurutlihttu, Ruoná lihttu ja Ruoŧŧelaš álbmotbellodat ráđđádallet ráđđehusprográmmas.

Sámedikki ságadoalli Tiina Sanila-Aikio, vuosttas várreságadoalli Heikki Paltto, nubbi várreságadoalli Tuomas-Aslak Juuso ja stivralahtut Nilla Tapiola ja Pentti Pieski deaivvadedje vuossárgga riikkabeivviid sáhkaalbmáin ja ráđđehusráđđádallamiid jođiheaddjiin Antti Rinnein Helssegis.

Ságadoalli Tiina Sanila-Aikio sávvá deaivvadeamis leat ávki dasa, ahte sámeáššit merkejuvvojit ráđđehusprográmmii.

– Ságastallan lei hui buorre ja son jearahalai áigeguovdilis áššiid birra, nu ahte diehtu gal gávdnui. Sávvamis leat bastán ovdanbuktit sutnje Sámedikki beales dan áigeguovdilis dili birra dakkár geahčastaga, mii váikkuha doppe ráđđehusprográmmaráđđádallamiin ja oažžut merkejumiid Sámedikki ja stáhta gaskasaš ovttasbarggus ja dieđusge sámiid áššiid birra, dadjá Sanila-Aikio.

Stivralahttu Pentti Pieski muitala, ahte Rinnein lei sáhka sámediggelága jođánis ođasteamis dakkárin, ahte dat čuovvu eamiálbmotrivttiid, ja sámediggeválggaid sirdimis vai Suopma bastá čorget olmmošvuoigatvuođadilis.

Mannan háve Sámediggi ii beassan mielde ráđđehusprográmma hábmemii

Vuossárgga deaivvadeapmi ii lean Sámedikki áidna vejolašvuohta váikkuhit boahttevaš ráđđehusprográmmii. Sámedikki sáttatgoddi lea deaivvadan maiddái bellodagaiguin ja otne maŋŋebárgga sis lea gullandilálašvuohta nu gohčoduvvon riektestáhta ovddidanjoavkkuin.

– Ráđđehusráđđádallit leat bovden min sin ráđđádallanjovkui háleštallat sámiide guoskevaš áigeguovdilis áššiin, ja maiddái dieđusge mihttomeriin, ahte mat leat dat áššit mat galggašedje leat ráđđehusprográmmas, čilge Sanila-Aikio.

Dát leage vuosttas geardi gávcci jahkái, go Sámediggi beassá mielde ráđđehusprográmma hábmemii.

– Sámeáššit leat sihkkarit riikkabeivviid gieđahallamis máŋggaid áššiid oktavuođas. Dál dieđusge lea hui buorre, ahte mii leat dán muttus jo áibbas álgogeahčen daid ráđđádallamiid fárus. Anan dan gal buorre signálan, dadjá Tiina Sanila-Aikio.

Varrasamosat: Sápmi

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä