Sää´mjânnam |

"Säämas läullmõš ij leämmaž vuõssân hiâlpp" – Jaakko Gauriloʹffe ǩeeiǥeet Sääʹmteeʹǧǧ cisttpäʹlǩǩõõzz

Jaakko Gaurilooff päʹlǩǩeet täʹbbe piâtnâc Aanar Sajoozzâst, koozz še säʹmmla noorrâʹtte.

Sámi álbmotbeaidoalut 6.2.2015
Nuõrttsäʹmmlaž musikkneǩ Jaakko Gaurilooff kååččat sääʹm-musiikk legendan. Govva: Vesa Toppari / Yle

Nuõrttsääʹmǩiõllsaž musikksueʹrj čuõkku raiʹvvjeei Jaakko Gauriloff, 80 päʹlǩǩeet täʹbbe Sääʹmteeʹǧǧ cisttpäʹlǩǩõõzzin.

50 eeʹjj ääiʹj Gauriloff lij piâzzam vueiʹnned jiânnai. Son lij jååttam pirr maaiʹlm läullmen säämas õõutâst Nils-Aslak Valkeapääin da tuõʹđi alttääm nuõrttsääʹmǩiõllsaž populaaʹr musiikk rajjummuž.

– Kâʹl-han tõt lij šiõǥǥ, ko vuäǯǯam pääʹlǩ. Oummu lie fiʹttjam mâiʹd leäm tuejjääm, rämmaš Gaurloff.

Laulli ǩiõl mottji lääddas sääʹmǩiõʹlle

Nuõrr ooumžen Jaakko Gauriloff alttii läullad vuõssân lääddas. Säämas ij veâl teʹl leämmaž ni måkkam jiõntõs da son smiõtti tuejjeed tõn.

– Näkkam jiõntum ceärnnsi rajjummuž leäi kâʹl kallâž håmm. Täk Lääʹdd musikkliântteempõrggâz leʹjje tõn miõlâst, što muʹst õõlǥčem pâi lääddas läullad, leâša mon tuʹtǩǩiim säämas läullad, mušttal Gauriloff.

Teʹl ǩiõl vaajtõs leäi kuuitâǥ vääžnai. Gauriloff smiõtti jiânnai, måkkam laullʼjid raajče nuõrttsäämas.

Sääʹmõhttõõzzâst kuuitâǥ mäŋggaz sääʹmnuõr vueʹlǧǧe meädda sääʹmsiidin 60-70 -lååǥǥin. Sääʹmpõõrt Njeäʹllmest da Čeʹvetjääuʹrest kuârsmâʹvve da sääʹmkulttuur - da ǩiõll väjldâʹtte hiâlpad. Jaakko Gauriloff lij tuâlljam nuõrttsääʹmǩiõl da musikkäʹrbbvuõđ pââjas tän rääʹjest.

Jaakko Gauriloff čuäʹjti jiijjâs musiikk jiânnai lääddlaž kuvddleeʹjid. Musiikkâst leäi mieʹldd vaals, tango da nuʹtt koččum čââʹcǩelm musiikk (lääddas iskelmä). Iiʹjji mieʹldd še nuõrttsäʹmmlai ärbbmusikk leuʹdd jååʹđi še Gaurilooff mieʹldd konseeʹrtin.

– Kâʹl täk vuõssân lääʹddoummu ǩiõʹčče jiânnai, što mon laullum säämas. Orkestrin, ko joʹttem laullum še lääddas da nuuʹbb bieʹlnn čiâss laullum mij ǩiõʹlle. Kâʹl oummu kuvddle da taʹnssje da kõʹčče, što mâid täk laulljin leʹjje.

Jaakko Gauriloff päʹlǩǩõs jueʹjjet täʹbbe piâtnâc 24. ođđeeʹjjmannu Sajoozzâst, Aanrest. Prääʹzniǩ älgg čiâss 19.15.

Varrasamosat: Sää´mjânnam

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä