Saame |

Saamelaiskäräjälaki tarkistetaan sittenkin jo tänä vuonna – Sisällöstä ei ole vielä tietoa

Saamelaiskäräjistä annettua lakia tarkistetaan siten, että se vastaa lainsäädännön kehityksessä tapahtuneita muutoksia, tiedottaa oikeusministeriö. Hallituksen esitys saamelaiskäräjälain tarkistamiseksi on tarkoitus antaa vielä tämän vuoden aikana.

Riitta-Leena Paunio, Anna-Maja Henriksson ja Klemetti Näkkäläjärvi
Saamelaiskäräjälakityöryhmän puheenjohtaja Riitta-Leena Paunio luovutti työryhmän mietinnön silloiselle oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonille Helsingissä syksyllä 2013. Kuvassa myös Saamelaiskäräjien silloinen puheenjohtaja Klemetti Näkkäläjärvi. Kuva: Vesa Toppari / Yle

Saamelaiskäräjälaki tarkistetaan tänä vuonna, tiedottaa oikeusministeriö.

Tarkoitus on selvittää saamelaiskäräjistä annetun lain muutostarpeet ja valmistella ehdotus lain tarkistamiseksi tarvittavilta osin. Saamelaiskäräjistä annettua lakia tarkistetaan oikeusministeriön mukaan siten, että se vastaa lainsäädännön kehityksessä tapahtuneita muutoksia.

Esitys peruuntui vuosi sitten, Saamelaiskäräjät vaati jatkoa

Saamelaisten kulttuuri-itsehallintoa keskeisesti sääntelevä saamelaiskäräjälaki asetettiin vuonna 1995. Sitä on sittemmin muutettu käytännön tarpeita paremmin vastaavaksi muun muassa kirjanpidon ja vaalisäännösten osalta.

Laki pyrittiin uudistamaan viime hallituskaudella muun muassa Saamelaiskäräjien hallinnon ja vaalisäännösten, mutta myös saamelaismääritelmän osalta.

Lakiesitys kuitenkin peruuntui eduskunnassa vuosi sitten maaliskuussa, kun silloinen oikeusministeri Anna-Maja Henriksson päätti vetää sen pois ensimmäisen käsittelyn jälkeen.

Eduskunnan täysistunto äänesti saamelaiskäräjälain uudistamista vastaan
Eduskunnan täysistunto äänesti saamelaiskäräjälain uudistamista vastaan maaliskuussa 2015. Kuva: Yle
Ensimmäisessä käsittelyssä eduskunta äänesti nykyisen saamelaismääritelmän säilyttämisen ja hallituksen lakiesityksen hylkäämisen puolesta.

Hallitus oli esittänyt Kataisen hallitusohjelman pohjalta saamelaiskäräjälain uudistamista hallituksen ja saamelaiskäräjien neuvotteleman kompromissiratkaisun perusteella.

Saamelaiskäräjälain uudistamistyön jatkaminen oli yksi Saamelaiskäräjien kärkitavoitteista Sipilän hallitusohjelmaan.

Tarkemmista linjauksista päätetään myöhemmin

Oikeusministeriön mukaan tarkoitus olisi nyt tehdä muutoksia muun muassa Saamelaiskäräjien hallinnolliseen työhön ja vaalisäännöksiin.

– Erityisesti kirjanpito- ja tilinpäätössäännökset, saamelaiskäräjävaalien käytännön toteuttamista koskevat säännökset ja muutoksenhakusäännökset ovat osin vanhentuneita tai käytännössä vaikea toteuttaa. Rikoslain virkarikoksia koskevan sääntelyn ulottaminen myös käräjien virkamiehiin olisi perusteltua. Saamelaiskäräjälain tarkistaminen erityisesti näiltä osin on tarpeen, oikeusministeriö tiedottaa.

Sámediggelága smiehttamuš
Kuva: Vesa Toppari / Yle
Materiaalina käytetään saamelaiskäräjälakityöryhmän mietintöä vuodelta 2013 sekä viime hallituskaudella hylättyä, hallituksen saamelaiskäräjälakiesitystä. Tarkemmista sisältölinjauksista päätetään myöhemmin.

Esitys annetaan vielä tänä vuonna

Oikeusministeriön neuvotteleva virkamies Satu Kaskinen kertoo, että työ ei ole vielä käytännössä alkanut, mutta se laitetaan käyntiin niin pian kuin mahdollista.

Hallituksen esitys saamelaiskäräjälain tarkistamiseksi on tarkoitus antaa vuoden 2016 aikana.

Tuoreimmat: Saame

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä