Saame |

Saamelaiskäräjät kantelee oikeuskanslerille Tenon sopimuksesta

Saamelaiskäräjien hallitus on maanantain puhelinkokouksessaan päättänyt kannella Tenon sopimuksesta oikeuskanslerille.

Tiina Sanila-Aikio, Gramota
Tiina Sanila-Aikio edustaa Suomen kolttasaamelaisia. Kuva: Kirsti Länsman / Yle

Saamelaiskäräjien hallitus päätti 10. lokakuuta pidetyssä kiireellisessä puhelinkokouksessaan kannella Tenon sopimuksesta.

Saamelaiskäräjien hallitus päätti laatia Saamelaiskäräjien hallituksen jäsenten Tuomas Aslak Juuson ja Pentti Pieskin esityksestä kantelun valtioneuvoston oikeuskanslerille Tenojoen sopimusneuvottelujen virkamiesmenettelyn puutteiden johdosta.

Hallitus katsoo, että sopimusneuvottelujen virkamiesmenettelyssä ei ole muun muassa noudatettu saamelaiskäräjälain 9 pykälän neuvotteluvelvollisuutta.

– Saamelaiskäräjien hallitus näkee, että saamelaiskäräjälain 9 pykälän neuvotteluvelvollisuuden mukaan maa- ja metsätalousministeriön olisi tullut neuvotella Saamelaiskäräjien kanssa Tenojoen sopimusneuvottelujen aikana oikea-aikaisesti siten, että Saamelaiskäräjillä olisi ollut todellinen mahdollisuus neuvotella sopimuksen sisällöstä, kertoo saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio.

Saamelaiskäräjät vetoaa saamelaiskäräjälain 9. pykälään, jonka mukaan saamelaiskäräjien kanssa tulee neuvotella, kun kyseessä on saamelaisaluetta koskeva lainsäädännöllinen muutos.

– Saamelaiskäräjälain 9 pykälä mainitsee erityisesti, että Saamelaiskäräjien kanssa tulee neuvotella, mikäli asia koskee saamelaisten kotiseutualueella saamelaisten kulttuurimuotoon kuuluvan elinkeinon lainsäädännöllistä tai hallinnollista muutosta. Neuvotteluvelvoitteen täyttämiseksi asianomaisen viranomaisen on varattava Saamelaiskäräjille tilaisuus tulla kuulluksi, painottaa Tiina Sanila-Aikio.

Saamelaiskäräjät ei lähde mukaan Utsjoen kunnan laatimaan tutkintapyyntöön

Saamelaiskäräjien hallitus päätti lisäksi olla yhtymättä Utsjoen kunnan ja Tenojoen osakaskuntien laatimaan tutkintapyyntöön.

Utsjoen kunnan, Tenojoen osakaskuntien ja Saamelaiskäräjien yhteiskokouksessa 26. syyskuuta Utsjoella päätettiin, että laaditaan tutkintapyyntö poliisille, johon osapuolet päätöstensä mukaisesti yhtyvät.

– On erityisen tärkeää, että tässä merkittävässä ja laajakantoisessa saamelaisia koskevassa asiassa teemme yhteistyötä laajana rintamana ja arvioimme, miten kukin osapuoli voi parhaiten nostaa esille sopimusneuvottelumenettelyn epäkohtia.

– Saamelaiskäräjien hallitus näkee, että kantelu on kokonaisuuden kannalta Saamelaiskäräjien ensisijainen vaihtoehto, joka juridisen arvioinnin mukaan poissulkee mahdollisuuden yhtyä tutkintapyyntöön, Sanila-Aikio lopettaa.

Tuoreimmat: Saame

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä