Saame |

Saamelaiskäräjät valitsi Sajoksen palveluyksikköön työntekijöitä sekä nimesi sidosryhmätoimintaan edustajia

Saamelaiskäräjät nimesi Nilla Tapiolan Metsähallituksen Lapin maakunnan alueella toimivaan neuvottelukuntaan ja Saamelaiskäräjien edustajaksi Kolttakulttuurisäätiön hallitukseen Neeta Jääskön kaudelle 2017-2020.

sámediggi saamelaiskäräjät
Kuva: Sámediggi

Saamelaiskäräjien hallitus valitsi Sajoksen palveluyksikköön järjestelmäasiantuntijaksi Pasi Aikion, kokoaikaiseksi av-teknikoksi Joonas Saaren, toimitilahuoltajaksi Pauli Saijetsin sekä laitoshuoltajaksi Pirkko Pieskin.

Hallitus ei täyttänyt osa-aikaisen av-teknikon tehtävää, vaan jatkoi hakuaikaa kuukaudella.

Saamelaiskäräjät laittoi syyskuussa paikat julkiseen hakuun, kuukauden hakuajalla.

Tehtäviin oli hakijoita seuraavasti:

Järjestelmäasiantuntijan tehtävää haki kaksi henkilöä,

Kokoaikaisen av-teknikon tehtävää haki yksi henkilö,

Osa-aikaisen av-teknikon tehtävää haki yksi henkilö,

Toimitilahuoltajan tehtävää haki yksi hakija sekä

Laitoshuoltajan tehtävää haki kaksi hakijaa.

Nimesi henkilöt Metsähallituksen Lapin maakunnan alueella toimivaan neuvottelukuntaan ja Saamelaiskäräjien edustajan Kolttakulttuurisäätiön hallitukseen

Saamelaiskäräjien hallitus nimesi Metsähallituksen Lapin maakunnan alueella toimivaan neuvottelukuntaan Nilla Tapiolan ja varajäseneksi Heikki Palton.

Neuvottelukunnan asettaa maa- ja metsätalousministeriö enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan. Neuvottelukunnan tehtävänä on muun

Nilla Tapiola
Kuva: Vesa Toppari / Yle Sápmi
muassa antaa Metsähallitukselle lausuntoja merkittävistä valtion maa-ja vesialueiden käyttöön liittyvistä kysymyksistä sekä tehdä Metsähallitukselle aloitteita paikallisen väestön aseman huomioon ottamiseksi.

Hallitus nimesi Neeta Jääskön Saamelaiskäräjien edustajaksi Kolttakulttuurisäätiön hallitukseen kaudelle 2017-2020.  Kolttakulttuurisäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää kolttasaamelaista kulttuuria.

Kolttakulttuurisäätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa neljäksi kalenterivuodeksi

Neeta Jääskö
Kuva: Vesa Toppari / Yle
kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu yhdeksän jäsentä. Vähintään viiden jäsenen on oltava saamelaissyntyisiä Suomen kansalaisia.

Artikkelia korjattu, Neeta Jääsköä ei nimetty metsähallituksen Lapin maakunnan alueella toimivaan neuvvottelukuntaan vaan Saamelaiskäräjien edustajaksi Kolttakulttuurisäätiön hallitukseen kaudelle 2017-2020.

Tuoreimmat: Saame

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä