Rovaniemi |

Saamelaiskäräjien vaaliluettelosta poistettiin lähes sata henkilöä, vaikka KHO päätti juuri toisin

Käräjien vaalilautakunta poisti luettelosta ne henkilöt, jotka KHO liitti sinne vastoin käräjien tahtoa 2011 ja 2015.

Sámediggi, Saamelaiskäräjät
Sámedikki dievasčoahkkin 19.02.2019 Anáris. Saamelaiskäräjien kokous Inarissa 19.2.2019. Kuva: Vesa Toppari / Yle

Lähes sata henkilöä on poistettu saamelaiskäräjien vaaliluettelosta. Saamelaiskäräjien vaalilautakunta päätti heinäkuun alussa tehdä niin sanotun itseoikaisun ja poistaa vaaliluettelosta ne 94 henkilöä, jotka korkein hallinto-oikeus on liittänyt sinne vastoin saamelaiskäräjien tahtoa.

Jos vaalilautakunta katsoo, että henkilö on oikeudettomasti jätetty pois vaaliluettelosta tai oikeudettomasti otettu siihen taikka että häntä koskeva merkintä vaaliluettelossa on virheellinen, vaalilautakunnalla on viran puolesta oikeus lisätä henkilö vaaliluetteloon tai poistaa hänet vaaliluettelosta taikka korjata häntä koskeva virheellinen merkintä.

– Saamelaiskäräjälaki

Vaalilautakunnan puheenjohtaja Janne Näkkäläjärvi sanoo, että teknisesti kyseessä on eri asia kuin mistä korkein hallinto-oikeus (KHO) päätti heinäkuun alussa eli heti vaalilautakunnan kokouksen jälkeen: KHO teki ratkaisun saamelaiskäräjien hallituksen valitukseen KHO:n omista päätöksistä, ja vaalilautakunta toimii saamelaiskäräjistä annetun lain mukaan.

Kummassakin tapauksessa perusteena ovat YK:n ihmisoikeuskomitean ratkaisut, joissa se sanoo Suomen rikkoneen saamelaisten oikeuksia, kun KHO liitti saamelaiskäräjien vaaliluetteloon lähes sata henkilöä vastoin saamelaiskäräjien tahtoa.

Ihmisoikeuskomitean mukaan Suomen tulee kunnioittaa saamelaisten oikeutta määritellä itse se, kuka pääsee vaikuttamaan saamelaiskäräjien toimintaan ja sitä kautta saamelaisten kulttuuriseen ja poliittiseen itsehallintoon.

Lautakunnan päätöksistä voi valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Vaalilautakunnan puheenjohtaja Janne Näkkäläjärvi ei osaa vielä sanoa, saako vaaliluettelosta poistettu henkilö osallistua syksyn vaaleihin, jos hän valittaa päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Lainvoiman päätös saa vasta mahdollisen oikeusprosessin päätyttyä.

Tuoreimmat aiheesta: Rovaniemi

Pääuutiset

Tuoreimmat

Muualla Yle.fi:ssä