Saame |

Saamelaisneuvosto vastustaa uutta Metsähallituslakiehdotusta

Saamelaisneuvosto on ilmoittanut vastustavansa uutta Metsähallitusta koskevaa lakiesitysta, koska siitä on poistettu saamelaiskulttuurin heikentämiskieltoa koskevat kohdat. Saamelaisneuvosto kritisoi lain valmisteluprosesseja ja Metsähallituksen maankäytön suunnitelua.

Valtion metsästä kertova kyltti.
Uuden Metsähallituslakiluonnoksen lausuntokierros päätty pian Kuva: Kalle Niskala / Yle

Uusi metsähallituslakiehotus on parhaillaan lausuntokierroksella. Lausuntokierros päättyy 24. marraskuuta.

Saamelaisneuvosto tiedottaa, että on lausunut vastustavansa Metsähallituksen uudelleenorganisointia koskevaa lakiesitystä, koska siitä on poistettu saamelaiskulttuurin heikentämiskieltoa koskevat pykälät, ja koska esitettyyn lakiin sisältyy Metsähallituksen hallinnassa oleviin maa­ ja vesialueisiin koskevia suunnitelmia, joilla toteutuessaan olisi haitallisia vaikutuksia saamelaisten luontaiselinekeinojen harjoittamiseen.

Vastustaa luontaistalousalueiden luokitusmuutosta

Saamelaisneuvosto kirjoittaa, että Metsähallituksen uudelleenorganisointia koskevassa lakiesityksessä Metsähallituksen hallinnassa olevat maa­ ja vesialueet on tarkoitus jakaa kolmeen luokkaan. Saamelaisneuvosto vastustaa luontaistalousalueiden siirtämistä pois julkisten hallintotehtävien taseesta "erilliseksi tase­eräksi, jolla ei ole estettä taloudelliselle toiminnalle".

Saamelaisneuvoston mielestä nämä luontaistalousalueet muodostavat merkittävän osan saamelaisten kotiseutualueen valtion maista ja niiden arvo luontaiselinkeinojen kannalta on merkittävä.

Tyytymätön suunnitteluprosessiin

Saamelaisneuvosto kritisoi myös Metsähallituslain valmisteluprosessia ja maankäytön suunnittelua. Neuvoston mielestä nyt esitetyllä luontaistalousalueita koskevalla ratkaisulla vahvistetut maankäyttöratkaisut tehtäisiin tyhjäksi ja neuvoston mielestä se veisi pohjaa Metsähallituksen suunnittelujärjestelmän uskottavuudelta.

Lisäksi Saamelaisneuvosto toteaa, ettei näin merkittävää valtion maihin kohdistuvaa ratkaisua voi tehdä neuvottelematta saamelaiskäräjien ja paliskuntien kanssa. Saamelaisneuvosto viittaa Saamelaiskäräjälakiin ja poronhoitolakiin.

Saamelaisneuvoston lausunnon on allekirjoittanut Saamelaisneuvoston varapuheenjohtaja Jouni Lukkari.

Tuoreimmat: Saame

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä