Saame |

Saamelaispaliskunnat vastustavat metsähallituslakiluonnoksen viemistä eduskuntaan

Saamelaisten kotiseutualueen poronhoitajat vastustavat lausunnossaan ministeriöille nykyisen metsähallituslakiluonnoksen viemistä eduskunnan käsiteltäväksi. Paliskunnat näkevät lakiluonnoksessa useita uhkia saamelaiselle poronhoidolle. Paliskunnat ihmettelevät myös, miksi heitä ei ole kuultu lainvalmistelussa, vaikka poronhoitolaki edellyttäisi sitä.

Sállevári bálgosa bigálus Sarvvesčoalmmis.
Kuva Sallivaaran paliskunnan poroerotuksesta Inarista. Kuva: Vesa Toppari / Yle

Saamelaisten kotiseutualueen paliskunnat vastustavat nykyisen metsähallituslakiluonnoksen viemistä eduskuntaan.

13 saamelaispaliskuntaa Inarista, Utsjoelta, Enontekiöltä ja Sodankylän kunnan pohjoisosasta ovat yhteistuumin toimittaneet asiasta lausunnon ympäristöministeriölle ja maa- ja metsätalousministeriölle. Lausunnon ovat allekirjoittaneet kaikkien paliskuntien poroisännät.

"Meidän kanssamme ei ole neuvoteltu eikä meitä oltu kutsuttu kuulemiseen"

Saamelaispaliskuntien poroisännät paheksuvat lausunnossaan muun muassa sitä, ettei heidän kanssaan ole neuvoteltu metsähallituslakia valmisteltaessa.

– Saamelaisten kotiseutualueen paliskuntia ei ole kuultu lain valmistelussa. Paliskuntia ei myöskään oltu kutsuttu metsähallituslakiluonnosta koskevaan kuulemistilaisuuteen, joka järjestettiin Rovaniemellä perjantaina, saamelaispaliskunnat ihmettelevät.

Paliskunnat viittaavat lausunnossaan muun muassa poronhoitolain säädöksiin. Poronhoitolain 53 pykälän mukaan suunnitellessaan valtion maita koskevia, poronhoitoon olennaisesti vaikuttavia toimenpiteitä valtion viranomaisten on neuvoteltava asianomaisen paliskunnan edustajien kanssa.

"Suunnitelmilla olisi negatiivisia vaikutuksia saamelaiseen poronhoitoon"

Nykyinen lakiluonnos on saamelaispaliskuntien mielestä ongelmallinen monessakin suhteessa. Siihen sisältyy valtion maihin koskevia suunnitelmia, joilla voimaan tullessaan olisi paliskuntien mukaan negatiivisia vaikutuksia saamelaisten kotiseutualueen poronhoitoon.

– Esitetty lakiluonnos muuttaisi Metsähallituksen organisaatiota ja sen sisäisiä vastuualueita, jotka vaikuttavat alueen maankäyttöä koskevaan päätöksentekoon ja toimenpiteisiin ja näin ollen suoraan poronhoitoon. Tällaisia muutoksia ovat esimerkiksi metsätaloustoiminnan siirto Metsähallituksen tytäryhtiölle sekä luontaistalousalueiden siirtäminen pois luontopalveluiden taseesta.

– Lisäksi joidenkin paliskuntien ja Metsähallituksen välillä on voimassa olevia sopimuksia liittyen metsähakkuisiin, joiden tulevaisuus on nyt epäselvä. Näillä niin kutsutuilla metsäsopimuksilla rauhoitetut, poronhoidolle tärkeät alueet tulee kirjata tuottamattomaan taseeseen yhdessä esimerkiksi erämaa-alueiden kanssa, paliskunnat vaativat.

Paliskunnat vastustavat myös kahden saamelaispyläkän odottamatonta poistoa metsähallituslakiluonnoksesta.

– Saamelaisten kotiseutualueen paliskunnat vastustavat saamelaiskulttuurin heikentämiskieltoa koskevien pykälien poistoa lakiluonnoksesta, paliskunnat lausuvat.

"Lain edistämiselle ei ole oikeudellisia edellytyksiä"

Saamelaispaliskunnat vastustavat nykyisen metsähallituslakiluonnoksen viemistä eduskuntaan. Paliskuntien mielestä lain edistämiselle nykyisessä muodossaan ei ole oikeudellisia edellytyksiä.

– Lakiluonnoksen valmistelussa ei ole kuultu riittävästi niitä tahoja, joita laki koskee. Metsähallituksen uudelleenorganisointia koskevassa lakiuudistuksessa ei ole huomioitu poronhoitolain 53 pykälää. Lisäksi lakiuudistus on ristiriidassa muiden vireillä olevien lakihankkeiden kanssa. Näin ollen oikeudelliset edellytykset viedä esitys Metsähallituksen uudelleenorganisointia koskevasta laista eduskunnan käsittelyyn eivät täyty.

– Yllä mainituista syistä johtuen me allekirjoittaneet saamelaisten kotiseutualueen paliskuntien edustajat emme kannata Metsähallituksen uudelleenorganisointia koskevaa lakiesitystä ja sen viemistä eduskunnan käsittelyyn, painottavat saamelaispaliskunnat lausunnossaan ministeriöille.

Lausunnon ovat allekirjoittaneet saamelaisten kotiseutualueen paliskuntien poroisännät Osmo Seurujärvi Muddusjärven paliskunnasta, Tuomas I. Palojärvi Käsivarren paliskunnasta, Harri Hirvasvuopio Lapin paliskunnasta, Tapio Kiviniemi Näätämön paliskunnasta, Tarmo Ljetoff Muotkatunturin paliskunnasta, Jarmo Haataja Hammastunturin paliskunnasta, Ari Kustula Ivalon paliskunnasta, Tuomas Semenoff Vätsärin paliskunnasta, Hannu Ranta Näkkälän paliskunnasta, Nils-Heikki Näkkäläjärvi Sallivaaran paliskunnasta, Vesa Länsman Kaldoaivin paliskunnasta, Ari-Heikki Aikio Paistunturin paliskunnasta ja Petri Hänninen Paatsjoen paliskunnasta.

Tuoreimmat: Saame

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä