Saame |

Saamelaisyhdistyksen entinen puheenjohtaja: Syytökset salailusta kohtuuuttomia

City-Sámit -yhdistyksen edellinen puheenjohtaja Pentti Pieski moittii nykyisen hallituksen menettylytapaa kulttuurikeskushankkeen selvittelyssä. Pieskin mukaan hänelle ei annettu mahdollisuutta oman selvityksen laatimiseen asiaa käsitelleessä kokouksessa. Tämä ei edusta hyviä hallintokäytäntöjä, toteaa Pieski.

Pentti Pieski
Pentti Pieski toimi City-Sámit -yhdistyksen puheenjohtajana vuodesta 2012 vuoteen 2016. Kuva: Yle

Helsingin seudun saamelaisyhdistyksen edellinen puheenjohtaja on julkaissut oman selvityksensä kulttuurikeskusprojektin etenemisestä. Pentti Pieskin mukaan häneltä ei pyydetty selvitystä City-Sámit -yhdistyksen ylimääräiseen vuosikokoukseen jossa yhdistyksen nykyinen johto esitteli oman selvityksensä projektin vaiheisiin liittyvistä epäselvyyksistä.   

Vallanvaihto jätti epäsopua yhdistyksen sisälle

Pentti Pieski ilmoitti jättävänsä yhdistyksen hallituksen puheenjohtajuuden kevättalvella 2016 ja keskittyvänsä työskentelyyn saamelaiskäräjissä. Pieski valittiin vaalissa saamelaiskäräjien jäseneksi vuoden alusta alkaen ja sittemmin saamelaiskäräjien hallitukseen. Oman selvityksensä Helsingin saamelaiskulttuuurikeskuksen valmistelun vaikeuksista ja luottamuspulasta yhdistyksen sisällä Pieski on julkaissut avoimessa facebook-ryhmässä. Pieski on lähettänyt selvityksensä myös tiedoksi saamelaiskäräjien jäsenille.

Edellisen puheenjohtajan mielestä yhdistyksen nykyinen johto on selvityksessään antanut tarkoituksellisesti valikoivan käsityksen hänen toimistaan kulttuurikeskushankkeessa. Pentti Pieskin mukaan ylimääräisessä vuosikokouksessa marraskuussa 2016 esitellyssä selvityksessä on merkkejä henkilöihin kohdistuvasta ajojahdista. 

Entisen johdon toimet on kyseenalaistettu

Edellinen puheenjohtaja Pentti Pieski nimeää omassa vastineessaan kolme henkilöä jotka ovat hänen mielestään selvityksellään kyseenalaistaneet saamelaisyhdistyksen uskottavuuden ja vaarantaneet yhdistyksen aseman johtavana vaikuttajana saamelaisyhteisössä. Pieski toteaa kirjeensä lopussa, että nykyiset johtohenkilöt ovat väitteillään aiheuttaneet hänelle korvaamatonta maineenmenetystä ja haittaa.   

Vastineessaan Pentti Pieski vastaa myös väitteisiin siitä, että hän olisi peitellyt ja salaillut kulttuurikeskushankkeeseen liittyviä asioita. Hän huomauttaa, että hanketta perustettaessa yhdistyksen silloinen hallitus antoi hänelle pääasiallisen vastuun hankkeen ohjaustyöstä. Pieski kijoittaa huomanneessa hankkeen puolivälissä suunnittelun lähes pysähtyneen. Niinpä yhdistys palkkasi hankerahoituksella suunnitelijan lisäksi liiketoimintakonsultin. 

Vuoden 2016 alussa selvisi, että kirjallista suunnittelumateriaalia hankkeen toteuttamiseksi on vähän. Pentti Pieski kertoo vastineessaan, kuinka hänelle selvisi kulttuurikeskuksen suunnitteluun ja yhdistyksen taloudenhoitoon liittyviä laiminlyöntejä.

City-Sámit rs
Kuva: City-Sámit rs

Helsingin saamelaiskulttuurikeskuksen puitteissa on toimintaa

Pentti Pieski toimi City-Sámit -yhdistyksen puheenjohtajana vuodesta 2012 vuoteen 2016. Yhdistys haki syksyllä 2014 valtion erityisavustusta Helsingin saamelaisten kulttuurikeskuksen suunnittelua varten. Samana vuonna rahoitus varmistui ja yhdistys palkkasi työntekijän suunnitelemaan kulttuurikeskusta.

Vuonna 2016 yhdistys haki jatkorahoitusta saamelaiskultturikeskuksen yhteistyökumppaneiden ja toiminnan selvittämiseen. Tästä kertoi yhdistyksen nykyinen puheenjohtaja Hanna Helander Yle Saamen radiolähetyksessä 11.11.2016.

Edellinen puheenjohtaja Pentti Pieski ei vielä 11.11. halunnut kertoa taustoja epäselvyyksiin kulttuurikeskushankkeessa. Hänen sanoi, että kyse on työntekijän ja työnantajan välisestä asiasta.

Tuoreimmat: Saame

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä