Saame

Saamen kielten elvytysohjelma ei saanut erillistä rahoitusta valtion talousarvioehdotuksessa

Valtion talousarvioehdotuksessa ei ole esitetty erillistä rahoitusta saamen kielten elvytysohjelmalle. Saamen kielten elvytysohjelma on kirjattu Saamelaiskäräjien toimintaohjelman yhdeksi päätavoitteeksi vaalikaudelle 2016-2019. – Meidän näkökulmastamme on huono asia, ettei kielen elvytysohjelma saanut määrärahaa ensi vuodeksi, kommentoi saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio.

koltansaame

Valtion talousarvioehdotuksessa ei ole esitetty erillistä rahoitusta saamen kielten elvytysohjelmalle.

Saamen kielten elvytysohjelma on kirjattu saamelaiskäräjien toimintaohjelman yhdeksi päätavoitteeksi vaalikaudelle 2016-2019.

Valtiovarainministeri Petteri Orpo
Valtiovarainministeri Petteri Orpo Kuva: Jarno Kuusinen / AOP

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio on pettynyt, ettei tärkeää kielen elvytysohjelmaa kirjattu erikseen valtion budjettiin.

– Meidän näkökulmastamme on huono asia, ettei kielen elvytysohjelma saanut määrärahaa tänä vuonna. Kielipesät kyllä löytyvät talousarvioehdotuksesta, mutta olisimme kielen elvytysohjelmalla halunneet aloittaa uusia toimenpiteitä. Näille toimille olemme odottaneet enemmän rahoitusta, harmittelee Tiina Sanila-Aikio.

Sanila-Aikio kertoo, että opetus- ja kulttuuriministeriöstä vastattiin Saamelaiskäräjille, ettei kielen elvytysohjelmaan tarvita erillistä määrärahaa, koska kielen elvytys on otettu huomioon jo muissa momentin määrärahoissa.

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio täysistunnossa 25.6.2015.
Kuva: Eljas Niskanen / Yle Sápmi

– Opetus- ja kulttuuriministeriö on vastannut meille, että erillistä yksittäistä määrärahaa ei talousarvioehdotuksessa ole, kuten ei missään vaiheessa ole ollut tarkoituskaan, vaan ohjelman toteutukseen käytettävät määrärahat ovat talousarvioesityksessä OKM:n pääluokan eri momenteilla, joihin sisältyvät muun muassa kielipesä- ja muut koulutusmäärärahat, täsmentää Sanila-Aikio.

Saamelaiskäräjien toimintaan 3,1 miljoonaa euroa – Vain Posken toimintaan leikkauksia

Muuten saamelaiskäräjien budjetti tulee talousarvioesityksen mukaan pysymään samalla tasolla kuin viime vuonna.  Valtiovarainministeriön talousarvioehdotuksen mukaan saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon ylläpitämiseen myönnetään yhteensä 3 182 000 euroa.

Yksi saamelaiskäräjien toimi, josta valtiovarainministeriö on joutunut leikkaamaan, on Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen (Poske) saamelaisyksikön toiminta.

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio on huolissaan siitä, pystyykö saamelaiskäräjät turvaamaan Posken suunnittelijan viran tulevaisuudessa.

– Posken toiminnasta leikattiin jo viime vuonna ja saamelaiskäräjät joutui etsimään eri paikasta rahoitusta Posken suunnittelijan virkaan. Vuonna 2016 suunnittelijan virkaan saatiin 45 000 euroa, eikä se riittänyt viime vuodelle. Nyt tämän talousarvioehdotuksen mukaan suunnittelijan virkaan varataan vain 30 000 euroa.

– Siitä voi jo laskea, että tämä työ on suuren uhan alla. Se, miten pystymme turvaamaan tämän viran saamelaiskäräjien sisällä, on vielä avoinna, sanoo Sanila-Aikio.

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen valtakunnalliseksi erityistehtäväksi on määritelty saamenkielisen väestön palvelutarpeiden huomioon ottaminen tarpeellisissa tehtävissä. Saamelaisten hyvinvointipalveluiden kehittäminen, siihen liittyvä tutkimus, koulutus ja arviointi ovat erityisalueena saamelaiskäräjien Posken suunnittelijan tehtäväkentässä.

Tuoreimmat: Saame

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä