Saame |

Saamen kielten elvytysohjelmasta vihdoin periaatepäätös

Valtioneuvosto on hyväksynyt saamen kielten elvytysohjelman. Ohjelmassa on 21 toimenpidettä ja tavoitteita saamen kielen rahoituksen nostamiseksi.

Saamen lippu
Saamen kielen elvytysohjelma on yksi Kataisen hallitusohjelman tavoitteista. Kuva: Yle

Valtioneuvosto hyväksyi torstaina 3.7.2014 periaatepäätöksen toimenpideohjelmasta, jolla elvytetään koltansaamen, inarinsaamen ja pohjoissaamen käyttöä.

Ohjelmalla vahvistetaan muun muassa saamenkielistä varhaiskasvatusta ja kielipesätoimintaa sekä kehitetään saamen kielen opetusta koko maassa. Saamelaisille aikuisille, jotka ovat jääneet saamen kielessä luku- ja kirjoitustaidottomiksi, järjestetään mahdollisuus oppia oman kielensä luku- ja kirjoitustaito.

– Ohjelman tavoitteena on, että saamen kielten puhujia on nykyistä enemmän, palveluja tuotetaan saamen kielellä ja kielen käyttöä arvostetaan, opetus- ja kulttuuriministeriöstä tiedotetaan.

Paljon toimenpiteitä, vähän uutta rahoitusta

Ohjelmassa on 21 toimenpidettä ja tavoitteita saamen kielen ja kulttuurin rahoituksen nostamiseksi.

Suurimmat rahoitusvaikutukset ovat seuraavat: Tavoitteeksi asetetaan kielipesämäärärahan korottaminen 700 000 eurosta 1,4 miljoonaan euroon. Saamenkielisen oppimateriaalin tuottamiseen tarkoitetun määrärahan tavoitetasoksi asetetaan pidemmällä aikavälillä vähintään 800 000 euroa. Määräraha on nyt 400 000 euroa.

Saamelaista kulttuurimäärärahaa pyritään kasvattamaan asteittain vuosina 2015–2017. Määräraha on tällä hetkellä 176 000 euroa vuodessa.

Muuten melkein kaikki toimenpiteet toteutetaan ministeriöiden, opetushallituksen, viranomaisten, oppilaitosten ja saamelaiskäräjien virkatyönä tai rahoitustarpeita vasta selvitetään.

Tuoreimmat: Saame

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä