Koe uusi yle.fi
Sää´mjânnam |

Saaʹmi siidsåbbar ââʹnet mââiʹbaarǥ – Vaʹlljeet še Njeäʹllem da Keväjääuʹr vuuʹdi vaal-luʹvddkååʹdd

Mââiʹbaarǥ Njeäʹllem da Keväjääuʹr saaʹmi siidsåbbrest ǩiõttʼtõõlât ouddmiârkkân ouddooumažvaali vaal-luʹvddkååʹdd vaʹlljummuž di saaʹmi kulttuurkõõskõõzz.

Kolttien luottamusmiesvaalit 2014
Saaʹmi ouddoummuvaal leʹjje mõõnni vuâra 2014. Govva: Sara Wesslin/ Yle Sápmi

Njeäʹllmest riâššât tän eeʹjj vuõssmõs saaʹmi siidsååbbar jåhtta mââiʹbaarǥ 16.5.2017.

Njeäʹllem da Keväjääuʹr vuuʹdi siidsåbbrest ǩiõttʼtõõlât puõʹtti čõõuč ouddooumažvaaʹli vaal-luʹvddkååʹdd vaʹlljummuž.  Såbbrest vaʹlljeet Njeäʹllem da Keväjääuʹr vuuʹd vuäzzla vaal-luʹvddkådda.

Vaal-luʹvddkådda vaʹlljeet võl Čeʹvetjääuʹr siidsåbbrest Čeʹvetjääuʹr da Njauddâm -vuuʹd vuäzzla. Tõn mâŋŋa vaal-luʹvddkåʹdd vaʹlljad saaǥǥtuõʹlljines.

Saaʹmi ouddooumažvaal lie čâhčča 2017.

Varrasamosat: Sää´mjânnam

Váldoođđasat

Bivnnuhamosat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä