Sápmi |

Sääʹmmvuʹvdd suâǥǥas jååttmõš puârran

Njeäʹllem suâǥǥas valmštõõvv tän čõuč da Čeʹvetjäuʹrr suâǥǥas teevvmõš äʹlǧǧed puõʹtti ǩieʹss Supru da Njuäʹmmeljäuʹrr kõõskast.

Nellim-joen silta saa kannen ensi kuussa.
Njeäʹllemjooǥǥ odd sâldd. Govva: Keijo Heikkilä / Väylävirasto

Njeäʹllem suâǥǥas lij juʹn puõʹđi puõʹđi vaalmâš. Njeäʹllemjooǥǥ odd šâʹldd lij vieʹll tuâjj vueʹlnn da tõt lij vaalmâš påʹrǧǧmannust.

Njeäʹllem suâǥǥas oljjšäurr piijjmõš jåttai čõhččmään aalǥâst da väälmaž feʹrttješ-i leeʹd ouddâl tälvv.

Čeʹvetjäuʹrr suâǥǥas teevvad še

Čeʹvetjäuʹrr suâǥǥas teevvmõš äʹlǧǧed puõʹtti ǩieʹss Supru da Njuäʹmmeljäuʹrr kõõskast.

– Čeʹvetjäuʹrr suâǥǥas teäggtõõzz, miâlggâd koumm miljoon euʹrred, lij puättam EU Kolarctic Cross Border Cooperation 2014–2020 (Kolarctic CBC) prograammâst, saarnai Lappi EJP-kõõzkõõzz suâǥǥas âânnmõš juâǥǥtõs jååʹđteei Olli Mourujärvi.

Lappi EJP-kõõskõõzzâst lij jååʹttmen teevvam plaanummuš Supru da Njuäʹmmeljäuʹrr kõskke. Ǩidd tälvv lij tuâjj ǩeâšttjâʹddemõõzz da ǩeässa Čeʹvetjäuʹrr suâǥǥas teevvmõõžž jåttai.

– Toivam što tuâjj valmštõõvv ǩieʹss 2020, leša jos lij tarbb tuâjj juätkkai ǩieʹsse 2021, looppad Olli Mourujärvi.

Varrasamosat: Sápmi

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä