Sää´mjânnam |

Sääʹmvaacc ruõddâs pâi juätkkai da juätkkai – Juätkkjeei ruõddâs graffitin haaʹleet seeilted saaʹmi vaccmaallid

Nuõrttsäʹmmla norrškueʹtte vuäʹmm saaʹmi vaccmaallid, ǥõõi äʹrbbvuõđlaž ruõddâsmaall seeilče.

Video: Katri Jeffremoff ja Ritva Kytölä
Katri Jefremoff da Ritva Kytölä voʹsttje kuʹǩes ruõddâz Njeäʹllmest. Video: Yle

Tät lij jiijjâsnallšem sääʹmvaacc ruõddâs, tät juätkkai da juätkkai.

Miâlggâd koolm meetter kokksaž ruõddsa lie säʹmmla kååđđam jiijjâs äʹrbbvuõđlaž vaccmaallid. Njeällmest jälsteei Katri Jefremoff tobdd puârast nuõrttsäʹmmali jiijjâsnallšem ǩiõtt-tuâjaid.

– Juõʹǩǩ ruõddaz mušttal, mâiʹd lij kååđđam da mõõn siidâst. Juõʹǩǩ siidâst lij jeeʹresnallšem mall, mušttal ǩiõtt-tuâjai čeäʹpp Katri Jefremoff.

Puk maall jie leäkku ǩeeʹrjtum pââjas

Tät tuâjj vuõʹlji jottu taarbâst ooʒʒâd nuõrttsäʹmmlai äʹrbbvuõđlaž vaccvââjid, ko oummu õin muʹštte täid maallid.

Sääʹmvaacc ruõddâs
Sääʹmvaacc ruõddâs Govva: Kirsti Länsman / Yle

Heʹlssnest jälsteei Minna Moshnikoff alttii tuâj tän eeʹjj bieʹlnn da ââʹn ruõddâs lij jååttam pirr sääʹmvuuʹd kooʹđđji ǩiõđin.

– Meeʹst iʹlla ǩeeʹrjtum pââjas täid maallid da hiârvid, nuʹt tõʹnt lij vääžnai noorrâd teâđ maalli pirr, nuʹt teâtt ij väljdââʹvv , mušttal Minna Moshnikoff.

Minna Moshnikoff
Son noorrškuõʹđi nuõrttsäʹmmlai äʹrbbvuõđlaž vaʹccvââjid, ko oummu õin muʹštte täid maallid. Govva: Sara Wesslin / Yle

Katri Jefremoff mušttal mäʹhtt säʹmmla ouddâl koʹđđe da ǩirggne tuejjeed vaaccid da sookkid tääʹlv vääras. Snaʹlddin tuejjee jiõčč kååđđemlääiʹj.

Ǩiõtt-tuâjneeʹǩ lie ââʹn õõutâst kååđđam tän ruõddsa juʹn muäʹddlååi vââj. Jefremoff ärvvtââll veâl, što mõõn maall seerdči puõʹtti puõlvvõõǥǥid vueinnemnalla.

– Jeeʹres sõõʹjin iʹlla näkkam, pâi muʹst lij tät mall. Ââʹn-han tät teâđast vuâlgg joʹttu, ko mon tän kååđam.

Seeilteʹǩed sääʹm vaaʹccmaallid

Tän koođâlmest šâdd "kođđum grafitt" leʹbe pirrõsčeäʹppvuõtt oummui čõõʹlmid porrmõššân Čeʹvetjäuʹrra. Tuâjj õõlǥči leeʹd vaalmâš ǩieʹssmannu peäʹlrääʹjest.

Tuâj altteei tuâivči jeärrsid še älšmed näkkam projeeʹktin.

– Te leäm smiõttâm, mõõn hääʹsǩ leʹčči jos jeeʹres säʹmmla še haaʹleče ruõkkâd sij vaccmaallid da tuejjeed sij jiijjâs ruõddas, smeâtt Moshnikoff.

Varrasamosat: Sää´mjânnam

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä