Sádde máhcahaga

Leago dus ođastipsa dahje lassidieđut jo muitaluvvon ođđasii? Máŋggat dehálaš áššit bohtet ovdan guldaleaddjiid, lohkkiid ja gehččiid veahki dihte. Veahket min muitalit ođđasiid ja ságaid, mat beroštahttet sápmelaččaid.

Sáhtát maid sáddet gova man nu dáhpáhusas midjiide šleađgapoastta bokte čujuhussii: sami.radio@yle.fi

Fuomáš, ahte teakstavuođđu mii lea merkejuvvon (*) -mearkkain, lea bákkolaš deavdit.

Ovdasiidu

Vástit gažaldahkii vulobealde. Gažaldat sihkkarastá dan, ahte sáddejuvvon kommeanta ii leat dihtoris automáhtalaččat ráhkaduvvon heađuštus.

Muualla Yle.fi:ssä