Sápmi |

Sáhkabihtážat Yle Sámis: Elle-Maaret Näkkäläjärvi válljejuvvui SOG:a veahkkerektorin ja Njuorggámis ságastallet odne soabadallankomišuvnnas

Loga dás gaskavahku sáhkabihtážiid.

Elle-Maaret Näkkäläjärvi
Govva: Kirsti Helena Länsman / Yle

Sámi oahpahusguovddáža veahkkerektorin lea válljejuvvon anárlaš Elle-Maaret Näkkäläjärvi. Sámi oahpahusguovddáža stivra válljii veahkkerektora čoahkkimisttis vuossárgga. Sámi oahpahusguovddáža veahkkerektorin ledje ohcan viđas. Näkkäläjärvi válljejuvvui virgái jienasteami maŋŋá.

Veahkkerektora bargun lea earret eará jođihit oahpahusguovddáža oahpahusdoaimma, čuovvut oahpaheddjiid oahpahusa ja eará barggu. Veahkkerektor maid čohkke oahpahusjoavkkuid ja válmmaštallá oahppolágádusa bargovuogádaga.

Nuoraidráđđi oaččui ruhtadeapmi gárvet neahttasiidduidis

Sámedikki nuoraidráđđi lea ožžon 21 000 euro ruhtadeami DigiÁrran-proševtta joatkimii Lappi guovlohálddahuseiseváldi AVIs.

DigiÁrrana dárkkuhussan lea gávdnat digitálalaš nuoraiddoaimma málle sámeguovllus ja bargat fierbme- ja diehtobálvalusa sámenuoraide.

DigiÁrran-prošeakta álggii jagis 2017 ja dan olis leat huksegoahtán Sámedikki nuoraidráđi neahttasiidduid. Seammá oktavuhtii leat maiddái huksegoahtán diehto- ja rávvenbálvalusa sámenuoraide. Dán jagaš ruhtadeamis oassi lea dárkkuhuvvon neahttasiidduid gárvemii ja nubbi oassi nuoraiddáhpáhusaid ordnemii ovttas sámeguovllu gielddaiguin, dadjá Sámedikki nuoraidčálli Kaisa Tapiola-Länsman.

Buohkanassii Lappi guovlohálddahuseiseváldi AVI jugii 1,8 miljovnna euro nuoraid bargobádjedoaimma, ohcci nuoraidbargiid bálkáheapmái ja nuoraid diehto- ja rávvenbálvalusaide ja digitála nuoraidbargui.

Lasi dieđuid gávdná Suoma nuoraidbarggu statistihkat –diehtovuođus.

Čakčat 2019 eai álgge nuortalašgiela lagašoahput SOG:is

Nuortalašgiela lagašoahput eai álgge čakčat 2019 Sámi oahpahusguovddážis. Anáraš- ja davvisámegiela lagašoahput gal álget, muitala Sámi oahpahusguovddáža stivrra ságadoalli Veikko Feodoroff.

Veikko Feodoroff
Govva: Vesa Toppari / Yle

Feodoroff mielde nuortalašgiela virtuálaoahpahus joatkašuvvá dálá vuogi mielde boahtte ja maŋit čavčča.

Oahppolinnjáid álggahusbáikkit jagis 2019 ledje ovdan Sámi oahpahusguovddáža stivrras vuossárgga.

– Davvisámegielas ja anárašgielas leat 12 álggahanbáikki, ja min sámegielas ii leat oktage álggahanbáiki. Dasa lea sivvan, ahte SOG bušeahtta ii reahkká buot skuvlejumiid álggaheapmái juohke čavčča. Dás ferte doallat dákkár bottu skuvlejumiid gaskkas, čilge Feodoroff.

Sonja Tanhua Oulu Sámit –searvvi ságadoallin

Oulu Sámit rs. lea válljen searvvi ođđa ságadoallin Sonja Tanhua. Várreságadoallin joatká Tomi Guttorm ja čállin válljejuvvui Tiina Mattanen.

Oulu Sámit stivra
Oulu Sámit rs. stivrralahttut Arla Magga, Tiina Mattanen, Sonja Tanhua, Máren-Elle Länsman, Sierge Rasmus ja Tomi Guttorm. Govva: Oulu Sámit rs.

Eará stivralahtut leat Arla Magga, Solja Magga ja Sierge Rasmus. Stivrra várrelahttun válljejuvvojedje Minna Rasmus ja Máren-Elle Länsman.

Oulu Sámit -searvvi ulbmilin lea ovddidit sámekultuvrra Oulu guovllus.

Ságastallandilálašvuođat soabadallankomišuvnnas álget

Gaskavahkko miessemánu 2. beaivve álget ságastallandilálašvuođat soabadallankomišuvnna ásaheamis Suomas.

Vuosttas rabas ságastallandilálašvuohta lea Njuorggán skuvllas miessemánu 2. beaivve eahkedis dii 18.00 – 21.00 rádjai. Ohcejohnjálmmis oainnuidis beassá buktit ovdan duorastaga miessemánu 3. beaivve eahkedis.

Stáhta háliida gullát sámiid oaiviliid, jurdagiid, ja baluid komišuvnna ektui miehta Sámi ja stuorimus gávpogiin Suomas.

Suoma ráđđehus mearridii mannán čavčča álggahit sámiid áššiid guoski soabadanproseassa válmmaštallama. Evttohus proseassa álggaheapmái lea boahtán Sámedikkis. Vejolaš komišuvnna mandáhtas, namas dahje komisárain ii leat vel dahkon mearrádus, muhto sámiid gullán ja vuhtiiváldin leat proseassa vuođđun ja eaktun.

Jus ii beasa ságastallan dilálašvuođaide mielde, de lea maid vejolaš sáddet iežas oaivila ja jurdagiid maiddái e-poasta bokte stáhtaráđi kansliijai čujuhussii sapmi@vnk.fi.

Gullandilalašvuođat, mat leat juo nannejuvvon:

Njuorggán skuvllas gaskavahko 2.5. diibmu 18-21.

Ohcjejotnjálmmis searvegotteviesus duorastaga 3.5. diibmu 18-21

Gáregasnjárggas Sáivu-gilidállus vuossárgga 7.5. diiibmu 18-21 ja

Čeavetjávrris, Sääʼmpõrtt-dálus maŋŋebárgga 8.5. diibmu 18-21.

Varrasamosat: Sápmi

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä