Sápmi |

Sáhkabihtážat Yle Sámis: Finnair heaitá girdimis Eanodahkii, bolesin dahkaluddan olmmoš riŋgedallan olbmuide Lappis

Dá leat vahku vuosttaš sáhkabihtážat.

poliisi poliisiauton edessä
Govva: Emilia Malin / Yle

Bolesin dahkaluddan olmmoš jearahallan olbmuid báŋkodovddaldagaid ja suollemassániid Lappis

Bolesin dahkaluddan olmmoš lea jearahallan olbmuid báŋkodovddaldagaid ja suollemassániid Lappis.

Lappi boles lea ožžon almmuhusaid mannan beivviid áigge. Boles muittuha, ahte dat ii goassege jeara báŋkodovddaldagaid dahje suollemassániid.

– Jos soames riŋge ja jearrá daid, váldde oktavuođa heahteguovddážii, rávvejit Bolesis.

Dáhpáhusat leat leamaš ovdalis sierra guovlluin Suomas, ovdamearkka dihte mannan vahkus Sis-Suoma boles muitalii, ahte sii dutket seammasullasaš dáhpáhusaid, mat leat dáhpáhuvvan geassemánus.

Beatnagat goddet badjel čuođi bohcco jahkásaččat

Beatnagat goddet badjel 100 bohcco jagis. Bálgosiid ovttastus lea dutkan ášši moadde jagi dassái.

Bálgosiid ovttastusa mielde beatnaga dagahan vahágat bohccuide leat lassánan olu mannan jagiid áigge. Vahágiid dagahit earenoamážit bivdobeatnagat, muhto lea maiddái dábálaš, ahte turisttaid dahje báikkálaš olbmuid luovos beatnagat goddet bohccuid.

Dábálaččat beatnagat goddet ovttaskas bohccuid, muhto vearrát dáhpáhusain leat ferten loahpahit logiid bohccuid, go dat leat lápmašuvvan go beatnagat leat viegahan daid ovdamearkka dihte áiddi njeaiga.

Finnair heaitá girdimis Eanodahkii

Girdifitnodat Finnair ii girdde Helssegis Eanodahkii šát boahtte dálvve.

Mannan dálvve Finnair girddii Heahttái njukča- ja cuoŋománu áigge, muhto boahtte dálvve dohko eai girdde. Finnairis muitalit, ahte Helsset-Eanodat gaska ii lean gánnáhahtti. Finnair lea goittotge lasihan eará girdivuoruid Lappis boahtte dálvái, ovdamearkka dihte girdimiid njuolgga Tallinnas Gihttelii.

Vástit Ijahis Idja -áššehasduđavašvuođagažadeapmái – sáhtát vuoitit festiválapássa

Ijahis Idja-festivála deavdá dán čavčča 15 jagi, danin festivála lágideaddjit hálidit oažžut olbmuin máhcahaga festiválas.

– Dan gudnin háliidit gullat, man dehálaš dáhpáhus festivála lea olbmuide ja maid sii festiválas boahttevuođas vurdet. Jearahallan veahkeha min ovttas olbmuiguin ovddidit min dáhpáhusas velge alit dási oppalašvuođa, Ijahis Idja -festiválas muitalit.

Gažadeapmái sáhttá vástidit davvisámegilllii, anárašgillii ja suomagillii. Fargga gažadeapmi boahtá maiddái nuortalašgillii.

Vástidanáigi lea disttahkii 31.7. rádjai. Buohkaid oktavuođadieđuidis vuorbádeapmái guođđán olbmuid gaskkas vuorbádit buvttapakeahta, mii sisttisdoallá festiválapássa (be-lá) ja jagi 2018 festivála t-báiddi sihke čoavddabátti. Jearahallamii sáhttá vástidit maiddái anonyman.

Jearahallama ollašuhttet ovttasbarggus Sámedikki musihkkaguovddáš ja Humanisttalaš ámmátallaskuvla.

Varrasamosat: Sápmi

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä