Sápmi |

Sáhkabihtážat Yle Sámis: Geainnuid dálvedikšun buoriduvvo Eanodagas, ráfáláš juovlabasit davvin ja báŋkostreaika álgá ihttin

Dá leat gaskavahkku sáhkabihtážat.

Tráiler gopmánan
Govva: Yle / Anni-Saara Paltto

Báljohnjálbmi-Geađgeluoppal gaskasaš geainnu dálvedikšun buoriduvvo

Suoma johtolatdoaimmahat lea dahkan johtilis mearrádusa buoridit geainnu 93 dálvedikšuma Eanodagas. Buorideapmi guoská oktiibuot 63 kilomehtera guhkkosaš geaidnooasi Bálojohnjálmmis Heahtá bokte Geađgeluobbalii Norgga ráji rádjái.

Dálvedikšuma buoridemiin geahččalit lasihit sihkkarvuođa ja dorvvolašvuođa. Mearrádus boahtá fápmui dalán jahkemolsuma maŋŋá. Áššis muitala Lapin Kansa -aviisa.

Ráfáláš juovlabasit davvin

Juovlabasit ledje oalle ráfálaččat Davvi-Suomas dieđiha Davvi-Suoma boles. Boles lea šaddan bargat seamma olu go dábálaš vahkuloahpasge, eanáš gárrenvuoddjiid ja smávva johtolatvahágiid dihte. Miige vearráid ii leat dáhpáhuvvan.

Maiddái johtolagas buot lea mannan oalle bures juovlabasiid áigge. Okta guorbmebiila gopmánii lávvardaga Kolaris. Dasa lassin boles lea šaddan čielggadit máŋggaid smávva johtolatvahágiid.

Laskujen maksua.
Govva: Ismo Pekkarinen / AOP

Báŋkostreaika gidde kantuvrraid ihttin

Jus áiggot dikšut báŋkoáššiid basiid gaskkas, de dan gánneha bargat otne. Ruhtasuorggi guovttebeaivásaš streaika álgá ihttin duorastaga ja dalle máŋggat báŋkokantuvrrat leat gitta. Neahttabáŋkkut ja báŋkokoarttat galggašedje goit doaibmat dábálaččat, muhto bálvalusain soitet šaddat boatkkagat ja daid divvun bistá streaikka áigge guhkit go dábálaččat.

Sivvan ruhtasuorggi streikii lea dat go oassebeliiguin leat iešguđetlágan oainnut vahkuloahpaid áigge dahkkojuvvon bargguin.

Registrerejuvvon párat ožžot jahkemolsuma maŋŋá váldit oktasaš sohkanama

Registrerejuvvon párragottit ožžot jahkemolsuma maŋŋá váldit oktasaš sohkanama Suomas. Sohkanammaláhka rievdá jagi 2018 álggus. Dán rádjai seamma sohkabealát párat, geat leat registreren iežaska gaskavuođa, eai leat sáhttán váldit oktasaš sohkanama.

Ollásit ođđa ovda- ja sohkanammaláhka boahtá fápmui jagi geahčen. Dalle namaid válljen šaddá eanet friddjan ja lea vejolaš maid iešguđet láhkai ovttastit sohkanamaid.

Divvojuvvon 27.12.2017 diibmu 12.39. Báŋkostreaika álgá ihttin.

Varrasamosat: Sápmi

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä