Sápmi |

Sáhkabihtážat Yle Sámis: Nuoraidráđđi ožžon ruhtadeami guovtti prošektii, boazodoalloguovllus oažžu goddit 95 guovžža boahtte bivdobajis

Dá leat vahku maŋimus sáhkabihtážat:

karhu suolla
Govva: Ismo Pekkarinen / AOP

Sámedikki nuoraidráđđi lea ožžon ruhtadeami guovtti prošektii

Oahpahus- ja kulturministeriija lea juolludan ruhtadeami Sámedikki Nuoraidráđi Dihtosis- sámi skuvlagalledeamit prošektii. Prošeavtta ulbmil lea lasihit suopmelaš oahppiid dieđuid sámiid birra. Fidnu áigge áigot ráhkadit materiálaid skuvlagalledemiid várás, galledit skuvllain ja plánet sámi álbmotbeaivvi váldegotti dási temabeaivin Suoma skuvllain.

Davimus Lappi Leader ruhtadan De!-prošeavttas kártejuvvojit sámegielat astoáigge doaimmaid dárbbut ja doaimmaid lagideaddjit. Ulbmil lea maiddái movttiidahttit iešguđet doaibmiid buvttadit sámegielat nuoraidkultuvrra. Prošeavttaide bálkáhuvvojit bargit ja ohcan báikkiide álgá fargga.

City-Sámit -searvi oassálastá lávvardaga Helsinki Pride –dáhpáhussii

City-Sámit searvvi stivrra várrelahttu Anni Koivisto muitala, ahte sidjiide lea dehálaš searvat dáhpáhussii.

– Midjiide lea dehálaš doarjut olmmošvuoigatvuođaid ja leat mielde dakkár dáhpáhusain, main loktejit dákkár áššiid ovdan, ja maiguin beassá leat fárus ovddideamen eará vehádagaid vuoigatvuođaid go dušše sámiid, muitala Koivisto.

City-Sámit háliidit loktet bajás dan, ahte maiddái sámeservošis leat olbmot geat gullet seksuálavehádagaide.

– Mii háliidat muittuhit olles sámeservodaga, ahte juohke okta lea seammaárvosaš, dadjá Anni Koivisto.

City-Sámit deaivvadit diibmu 12.00 Café Engela ovddabealde ja oassálastet ráidovázzimii diibmu 13.00.

Boazodoalloguovllus oažžu goddit boahtte bivdobajis 95 guovžža

Eanan- ja meahccedoalloministeriija lea nannen, ahte 2018-2019 bivdobajis oažžu goddit 355 guovžža, nappo čuođi guovžža eanet go diibmá. Boazodoalloguovllus guovžameari loktejedje logi guovžžain, boazodoalloguvlui mieđihit lobi 95 guovžža bivdimii. Oarjjabealde boazodoalloguovllus oažžu bivdit 20 guovžža, ja nuorttabeale boazodoalloguovllus fas 75 guovžža.

Sámediggi ohcá mearreáigásaš bargi

Sámediggi ohcá sosiála- ja dearvvašvuođalávdegotti áššemeannudeaddji ja čálli mearreáigásaš virgái. Bargu álgá 3.9.2018 ja nohká 28.6.2019.

Gáibádussan lea virgái heivvolaš skuvlejupmi ja sámegiela dáidu. Ohcamušaid galgá sáddet sámediggái maŋimuštá 17.8.2018 diibmu 16:00.

Väyläfestiválas loaiddastit vahkoloahppas sámeartisttat

Väylä-festivála nohká Sotnabeaivve. Odne bearjadaga Lannavaaras lea Möte I -konseartta, gos loaiddastit Jukka Perko ja Árvvas. Lávvordaga Möte –konsearttas Gilbbesjávrri skuvllas loaiddastit JORD-joavku ja juoigi Johan Sara Jr.

Väylä-festivála nohká rohkosii golmma riikka rájis Gilbbesjávrris.

Divvojuvvon 29.6.2018 dii 15:08: Boazodoalloguovllu nuortabeale ja oarjabeale guovžža goddinlobiid mearri lei boastto beliid. Oarjjabealde boazodoalloguovllus oažžu bivdit 20 guovžža, ja nuorttabeale boazodoalloguovllus fas 75 guovžža.

Varrasamosat: Sápmi

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä