Sápmi |

Sáhkabihtážat Yle Sámis: Nuortalaš čeahpit bálkkašuvvon, johtti njuovahat ja badjel čuođi bohcco juná vuollái

Dá leat vahku vuosttas ođasbihtážat.

Katja-Gauriloff
Katja Gauriloff filbma Mánu meahci Kaisa vuittii vahkuloahpas Northern Character´s Grand Prix -filbma ja tv festivála váldovuoittu. Govva: Yle / Vesa Toppari

Johtti njuovahat Suoma beallai?

Davvi-Suomas leat álggahan fidnu, mii čielggadišgoahtá leago johtti njuovahat gánnáhahtti Lappi ja Kollismaa-guovllus. Ulbmilin lea maiddái čielggadit ja plánet buvttadanfierpmádagaid johtti njuovahatdoaimma várás.

Fidnus boahtá maŋŋelis čielggadanraportta ja vejolaš evttohusat njuovahatdoaimma álggaheamis Suomas. Jus čielggadeamis leat miehtemielalaččat njuovahahkii, boahtá evttohusas leahkit maiddai doaimmat das, mo áššiin galggašii ovdánit.

Fidnu leat álggahan Soađegili gielda ovttas Luondduriggodatguovddážiin. Norggas leat juo dákkár johtti njuovahagat geavahusas.

Mánu meahci Kaisa bálkkašuvvui Murmánskkas

Katja Gauriloff filbma Mánu meahci Kaisa vuittii Murmánskkas Northern Character´s Grand Prix -filbma ja tv-festivála váldovuoittu, Grand Prix of The Festival.

NRK Sámi mánáid-tv filbma Ellá Márge IeŽár vuittii buoremus nuoraidprográmma bálkkašumi.

Buot vuitiid gávnnat dáppe.

Sámi árbevirolaš dieđu bálkkašupmi Katri Jefremoffii

Sámi Árvvut searvi juolludii dán jagi árbediehtobálkkašumi nuortasápmelaš kultuvrra čeahppi Katri Jefremoffii, guhte lea beaggán nuortalašgiela meašttirin, duojárin ja leuddesteaddjin.

Sámi Árvvut -searvvi stivra ákkastallá válljejumis dainna, ahte Jefremoff lea iežas mánnávuođa rájes guopman ja sirdán nuortalaš kultuvrra iežas bearrašis ja sámi servošis hui váttes diliin.

85-jahkásaš Katri Jefremoff válddii vuostá bálkkašumi Anár Nellimis lávvardaga. Bálkkašumi geigii Sámi árvvut -searvvi ságajođiheaddji Klemetti Näkkäläjärvi. Searvi juogadii árbediehtobálkkašumi dál nuppi geardde.

Katri Jefremoff
Katri Jefremoff Govva: Mari Korpimäki

106 bohcco báhce juná vuollái Norggas

Norlánddas Gaska-Norggas badjelaš golmma beaivvis oktiibuot 106 bohcco leat báhcán juná vuollái, čállá NRK. Bohccot ledje láhka Kvalfors šaldi.

Badjeolmmoš Ole Henrik Kappfjell muitala NRK:ii, ahte junáfitnodat lei lohpidan vuoddjit hihtásit dan guovllus dan botta, ahte ožžot bohccuid eret dan guovllus. Teknihkalaš sivaid dihte diehtu ii goit lean johtán, ja junát vuddje olles fártta.

Sámenuorat riikkabeivviid Boahttevuođa gažadanbottus

Sámedikki Nuoraidráđđi ja Suoma Sámi Nuorat oassálastet otne vuossárgga riikkabeivviid Boahtevuođa gažadanboddui diibmu 10.00 - 13.45.

Gažadanbottu sáhttá čuovvut neahttastreama bokte Riikkabeivviid neahttasiiddus.

Dievasmahtton 27.11.2017 diibmu 12:47: Bájilčállagis "Sáhkabihtážat Sámis" rievdaduvvon hábmái "Sáhkabihtážat Yle Sámis".

Varrasamosat: Sápmi

Váldoođđasat

Varrasamosat